Skaičiai

Išmokite, kaip sakyti skaičius švediškai.

Kiekiniai skaičiai

nollnulis
ettvienas
tvådu
tretrys
fyraketuri
fempenki
sexšeši
sjuseptyni
åttaaštuoni
niodevyni
tiodešimt
elvavienuolika
tolvdvylika
trettontrylika
fjortonketuriolika
femtonpenkiolika
sextonšešiolika
sjuttonseptyniolika
artonaštuoniolika
nittondevyniolika
tjugodvidešimt
tjugoettdvidešimt vienas
tjugotvådvidešimt du
tjugotredvidešimt trys
tjugofyradvidešimt keturi
tjugofemdvidešimt penki
tjugosexdvidešimt šeši
tjugosjudvidešimt septyni
tjugoåttadvidešimt aštuoni
tjugoniodvidešimt devyni
trettiotrisdešimt
trettioetttrisdešimt vienas
trettiotvåtrisdešimt du
trettiotretrisdešimt trys
trettiofyratrisdešimt keturi
trettiofemtrisdešimt penki
trettiosextrisdešimt šeši
trettiosjutrisdešimt septyni
trettioåttatrisdešimt aštuoni
trettioniotrisdešimt devyni
fyrtioketuriasdešimt
fyrtioettketuriasdešimt vienas
fyrtiotvåketuriasdešimt du
fyrtiotreketuriasdešimt trys
femtiopenkiasdešimt
sextiošešiasdešimt
sjuttioseptyniasdešimt
åttioaštuoniasdešimt
nittiodevyniasdešimt
etthundrašimtas
etthundraettšimtas vienas
tvåhundradu šimtai
trehundratrys šimtai
ettusenvienas tūkstantis, tūkstantis
tvåtusendu tūkstančiai
tretusentrys tūkstančiai
en miljonvienas milijonas, milijonas
en miljardvienas milijardas, milijardas

Kartojimas

en gångvieną kartą
två gångerdu kartus
tre gångertris kartus
fyra gångerketuris kartus
fem gångerpenkis kartus

Kelintiniai skaičiai

förstapirmas
andraantras
tredjetrečias
fjärdeketvirtas
femtepenktas
sjättešeštas
sjundeseptintas
åttondeaštuntas
niondedevintas
tiondedešimtas
elftevienuoliktas
tolftedvyliktas
trettondetryliktas
fjortondeketurioliktas
femtondepenkioliktas
sextondešešioliktas
sjuttondeseptynioliktas
artondeaštuonioliktas
nittondedevynioliktas
tjugondedvidešimtas
tjugoförstadvidešimt pirmas
tjugoandradvidešimt antras
tjugotredjedvidešimt trečias
trettiondetrisdešimtas
fyrtiondeketuriasdešimtas
femtiondepenkiasdešimtas
sextiondešešiasdešimtas
sjuttiondeseptyniasdešimtas
åttiondeaštuoniasdešimtas
nittiondedevyniasdešimtas
hundradešimtasis

Kiti naudingi žodžiai

ungefär arba cirkaapie
över arba mer ändaugiau nei
under arba mindre änmažiau nei

Pavydžiai

3636
5454
8989
106106
123123
678678
32943 294
97559 755
2 608 4112 608 411
0,50,5
4,934,93
87,0487,04
sound

Šio tinklalapio švedų kalbos žodynas turi įgarsinimą — tiesiog paspauskite ant bet kurio žodžio.

Palaikykite mūsų darbą

Padėkite mums tobulinti šią svetainę tapdami Patreon rėmėjais. Privalumai apima visų skelbimų pašalinimą iš svetainės ir prieigą prie „Speak Languages Discord“ kanalo.

Tapk rėmėju