Laikas

Čia yra kai kurie angliški žodžiai, susiję su laiku.

Laiko vienetai

second sekundė
minute minutė
hour valanda
day diena
week savaitė
fortnight dvi savaitės
month mėnuo
year metai
decade dešimtmetis
century amžius
weekend savaitgalis
leap year keliamieji metai

Paros metas

morning rytas
afternoon diena
evening vakaras
night arba night time naktis
midday arba noon vidurdienis
midnight vidurnaktis
dawn aušra
dusk sutemos
sunrise saulėtekis
sunset saulėlydis

Kiti žodžiai, susiję su laiku

now dabar
then tada
immediately arba straight away tiesiai dabar
soon greitai
earlier anksčiau
later vėliau

Dažnis

never niekada
rarely retai
occasionally karts nuo karto
sometimes kartais
often arba frequently dažnai
usually arba normally paprastai/ normaliai
always visada
every day arba daily kiekvieną dieną/ kasdien
every week arba weekly kiekvieną savaitę/ kas savaitę
every month arba monthly kiekvieną mėnesį/kas mėnesį
every year arba yearly kiekvienais metais/ kasmet
sound

Šio tinklapio anglų kalbos žodynas turi įgarsinimą — tiesiog paspauskite ant bet kurio žodžio.

Mobilioji programėlė

Mūsų apdovanojimus pelniusi angliškų frazių gido programėlė Android įrenginiams savyje talpina daugiau nei 6000 naudingų frazių ir žodžių su įgarsinimu.

Get it on Google Play