Skaičiai

išmokite, kaip sakyti skaičius angliškai.

Kiekiniai skaičiai

zeronulis (šnekamojoje kalboje ir apie temperatūrą)
nilnulis (kalbant apie sporto rezultatus)
noughtnulis (skaičius 0)
"O"nulis (tariama kaip angliška raidė „O“; vartojama šnekamojoje kalboje, ypač telefonų numeriuose)
onevienas
twodu
threetrys
fourketuri
fivepenki
sixšeši
sevenseptyni
eightaštuoni
ninedevyni
tendešimt
elevenvienuolika
twelvedvylika
thirteentrylika
fourteenketuriolika
fifteenpenkiolika
sixteenšešiolika
seventeenseptyniolika
eighteenaštuoniolika
nineteendevyniolika
twentydvidešimt
twenty-onedvidešimt vienas
twenty-twodvidešimt du
twenty-threedvidešimt trys
thirtytrisdešimt
fortyketuriasdešimt
fiftypenkiasdešimt
sixtyšešiasdešimt
seventyseptyniasdešimt
eightyaštuoniasdešimt
ninetydevyniasdešimt
one hundred, a hundredšimtas
one hundred and one, a hundred and onešimtas vienas
two hundreddu šimtai
three hundredtrys šimtai
one thousand, a thousandvienas tūkstantis, tūkstantis
two thousanddu tūkstančiai
three thousandtrys tūkstančiai
one million, a millionvienas milijonas, milijonas
one billion, a billionvienas milijardas, milijardas

Kartojimas

oncevieną kartą
twicedu kartus
three timestris kartus
four timesketuris kartus
five timespenkis kartus

Kelintiniai skaičiai

firstpirmas
secondantras
thirdtrečias
fourthketvirtas
fifthpenktas
sixthšeštas
seventhseptintas
eighthaštuntas
ninthdevintas
tenthdešimtas
eleventhvienuoliktas
twelfthdvyliktas
thirteenthtryliktas
fourteenthketurioliktas
fifteenthpenkioliktas
sixteenthšešioliktas
seventeenthseptynioliktas
eighteenthaštuonioliktas
nineteenthdevynioliktas
twentiethdvidešimtas
twenty-firstdvidešimt pirmas
twenty-seconddvidešimt antras
twenty-thirddvidešimt trečias
thirtiethtrisdešimtas
fortiethketuriasdešimtas
fiftiethpenkiasdešimtas
sixtiethšešiasdešimtas
seventiethseptyniasdešimtas
eightiethaštuoniasdešimtas
ninetiethdevyniasdešimtas
hundredthšimtasis

Kiti naudingi žodžiai

about arba approximatelyapie
over arba more thandaugiau nei
under arba less thanmažiau nei

Pavydžiai

3636
5454
8989
106106
123123
678678
3,2943 294
9,7559 755
2,608,4112 608 411
0.50,5
4.934,93
87.0487,04
sound

Šio tinklalapio anglų kalbos žodynas turi įgarsinimą — tiesiog paspauskite ant bet kurio žodžio.