Skaičiai

išmokite, kaip sakyti skaičius angliškai.

Kiekiniai skaičiai

zero nulis (šnekamojoje kalboje ir apie temperatūrą)
nil nulis (kalbant apie sporto rezultatus)
nought nulis (skaičius 0)
"O" nulis (tariama kaip raidė O, naudojama šnekamojoje kalboje, ypač telefonų numeriuose)
one vienas
two du
three trys
four keturi
five penki
six šeši
seven septyni
eight aštuoni
nine devyni
ten dešimt
eleven vienuolika
twelve dvylika
thirteen trylika
fourteen keturiolika
fifteen penkiolika
sixteen šešiolika
seventeen septyniolika
eighteen aštuoniolika
nineteen devyniolika
twenty dvidešimt
twenty-one dvidešimt vienas
twenty-two dvidešimt du
twenty-three dvidešimt trys
thirty trisdešimt
forty keturiasdešimt
fifty penkiasdešimt
sixty šešiasdešimt
seventy septyniasdešimt
eighty aštuoniasdešimt
ninety devyniasdešimt
one hundred, a hundred šimtas
one hundred and one, a hundred and one šimtas vienas
two hundred du šimtai
three hundred trys šimtai
one thousand, a thousand tūkstantis
two thousand du tūkstančiai
three thousand trys tūkstančiai
one million, a million milijonas
one billion, a billion milijardas

Kartojimas

once vienas kartas
twice du kartai
three times tris kartai
four times keturis kartai
five times penki kartai

Kelintiniai skaičiai

first pirmas
second antras
third trečias
fourth ketvirtas
fifth penktas
sixth šeštas
seventh septintas
eighth aštuntas
ninth devintas
tenth dešimtas
eleventh vienuoliktas
twelfth dvyliktas
thirteenth tryliktas
fourteenth keturioliktas
fifteenth penkioliktas
sixteenth šešioliktas
seventeenth septynioliktas
eighteenth aštuonioliktas
nineteenth devynioliktas
twentieth dvidešimtas
twenty-first dvidešimt pirmas
twenty-second dvidešimt antras
twenty-third dvidešimt trečias
thirtieth trisdešimtas
fortieth keturiasdešimtas
fiftieth penkiasdešimtas
sixtieth šešiasdešimtas
seventieth septyniasdešimtas
eightieth aštuoniasdešimtas
ninetieth devyniasdešimtas
hundredth šimtasis

Kiti naudingi žodžiai

about arba approximately apie
over arba more than daugiau nei
under arba less than mažiau nei

Pavydžiai

36 36
54 54
89 89
106 106
123 123
678 678
3,294 3 294
9,755 9 755
2,608,411 2 608 411
0.5 0,5
4.93 4,93
87.04 87,04
sound

Šio tinklapio anglų kalbos žodynas turi įgarsinimą — tiesiog paspauskite ant bet kurio žodžio.

Mobilioji programėlė

Mūsų apdovanojimus pelniusi angliškų frazių gido programėlė Android įrenginiams savyje talpina daugiau nei 6000 naudingų frazių ir žodžių su įgarsinimu.

Get it on Google Play