Apsipirkimas

Čia yra keletas angliškų frazių, kurios pravers Jums apsiperkant, bei kai kurie dalykai, kuriuos Jūs galite pamatyti apsipirkinėdami.

Darbo laikas

what times are you open? kokiu laiku Jūs dirbate?
we're open from 9am to 5pm, Monday to Friday mes dirbame nuo 9 ryto iki 5 vakaro, nuo pirmadienio iki penktadienio
we're open from 10am to 8pm, seven days a week mes dirbame nuo 10 ryto iki 8 vakaro, septynias dienas per savaitę
are you open on …? ar Jūs dirbate …?
Saturday šeštadienį
Sunday sekmadienį
what time do you close? kokiu laiku Jūs užsidarote?
what time do you close today? kokiu laiku Jūs šiandien užsidarote?
what time do you open tomorrow? kokiu laiku Jūs atsidarote rytoj?

Renkantis prekes

can I help you? ar galiu Jums padėti?
I'm just browsing, thanks aš tik dairausi, ačiū
how much is this? kiek tai kainuoja?
how much are these? kiek šitie kainuoja?
how much does this cost? kokia šito kaina?
how much is that … in the window? kiek kainuoja … vitrinoje?
lamp ši lempa
that's cheap tai pigu
that's good value tai gera kaina
that's expensive tai brangu
do you sell …? ar parduodate …?
stamps pašto ženklus
do you have any …? ar Jūs turite …?
postcards atviručių
sorry, we don't sell them atsiprašome, mes jų neparduodame
sorry, we don't have any left atsiprašome, nebeturime jų
I'm looking for … aš ieškau …
the shampoo šampūno
a birthday card gimtadieninio atviruko
could you tell me where the … is? ar galėtumėte pasakyti, kur yra …?
washing up liquid indų ploviklis
where can I find the …? kur galiu rasti …?
toothpaste dantų pastą
have you got anything cheaper? ar turite ką nors pigesnio?
it's not what I'm looking for tai ne tai, ko aš ieškau
do you have this item in stock? ar Jūs turite šitą prekę sandėlyje?
do you know anywhere else I could try? ar žinote, kur dar galėčiau pabandyti atrasti prekę?
does it come with a guarantee? ar garantija yra pridedama?
it comes with a one year guarantee duodame vienerių metų garantiją
do you deliver? ar Jūs pristatote į vietą?
I'll take it aš paimsiu tai
I'll take this aš paimsiu šitą
anything else? dar ko nors?
would you like anything else? ar dar ko nors norėtumėte?

Mokant

are you in the queue? ar Jūs laukiate eilėje?
next, please! kitas, prašau!
do you take credit cards? ar priimate kreditines korteles?
I'll pay in cash aš mokėsiu grynaisiais pinigais
I'll pay by card aš mokėsiu kortele
could I have a receipt, please? ar galėčiau gauti čekį?
would you be able to gift wrap it for me? ar galėtumėte tai supakuoti kaip dovaną?
would you like a bag? ar norėtumėte maišelio?

Grąžinimas ir skundai

I'd like to return this aš norėčiau šitai grąžinti
I'd like to change this for a different size aš norėčiau šitai pakeisti į kitą dydį
it doesn't work tai neveikia
it doesn't fit tai netinka
could I have a refund? ar galėčiau atgauti pinigus?
have you got the receipt? ar turite čekį?
could I speak to the manager? ar galėčiau pasikalbėti su vadybininku?

Galite pamatyti

Open Atidaryta
Closed Uždaryta
Open 24 hours a day Dirba visą parą
Special offer Ypatingas pasiūlymas
Sale Išpardavimas
Clearance sale Baigiamasis išpardavimas
Closing down sale Išpardavimas prieš uždarant parduotuvę
Good value Gera kaina
Buy 1 get 1 free Pirk vieną, antrą gauk nemokamai
Buy 1 get 1 half price Pirk vieną, antrą gauk už pusę kainos
Reduced to clear Nukainuota
Half price Pusė kainos
Out to lunch Pietaujame
Back in 15 minutes Būsime po 15 minučių
Shoplifters will be prosecuted Vagys bus patraukiami baudžiamojon atsakomybėn

Naudojimasis kreditine kortele

Enter your PIN Įveskite PIN kodą
Please wait Prašome palaukti
Remove card Išimkite kortelę
Signature Parašas
sound

Visos anglų kalbos frazės šiame tinklalapyje turi įgarsinimą — tiesiog paspauskite ant bet kurios frazės.

Mobilioji programėlė

Mūsų apdovanojimą pelniusi angliškų frazių gido programėlė „Android“ įrenginiams talpina daugiau nei 6000 naudingų frazių ir žodžių su įgarsinimu.

Get it on Google Play