Bilietų pirkimas

Šita skiltis padės jums susitvarkyti su bilietų įvairioms pramogoms rezervacija.

Klausiant apie bilietus

do we need to book? ar mums reikia užsisakyti?
what tickets do you have available? kokių bilietų dar turite?
I'd like two tickets, please aš norėčiau dviejų bilietų
I'd like two tickets for … aš norėčiau dviejų bilietų …
tomorrow night rytojaus vakarui
next Saturday kitam šeštadieniui
I'd like four tickets to see … aš nuorėčiau keturių bilietų į …
Les Misérables Les Misérables (Vargdienius)
I'm sorry, it's fully booked atsiprašau, viskas išpirkta
sorry, we've got nothing left atsiprašau, mes nebeturime bilietų
how much are the tickets? kiek kainuoja bilietai?
is there a discount for …? ar yra nuolaidų …?
students studentams
senior citizens vyresnio amžiaus piliečiams
the unemployed nedirbantiems
children vaikams
where would you like to sit? kur Jūs norėtumėte sėdėti?
near the front priekyje
near the back gale
somewhere in the middle kur nors viduryje

Mokant

how would you like to pay? kaip Jūs norėtumėte mokėti?
can I pay by card? ar galiu sumokėti kortele?
what's your card number? koks Jūsų kreditinės kortelės numeris?
what's the expiry date? iki kada ji galioja?
what's the start date? nuo kada ji galioja?
what's the security number on the back? koks yra saugos kodas kitoje kortelės pusėje?
please enter your PIN prašau įvesti PIN kodą
where do I collect the tickets? kur aš galiu atsiimti bilietus?
the tickets were very cheap bilietai buvo labai pigūs
the tickets were expensive bilietai buvo brangūs

Jūs galite pamatyti

Ticket office Bilietų kasa
Box office Bilietų kasa
Row Eilė
Seat Vieta
sound

Visos anglų kalbos frazės šiame tinklapyje turi įgarsinimą — tiesiog paspauskite ant bet kurios frazės.

Mobilioji programėlė

Mūsų apdovanojimus pelniusi angliškų frazių gido programėlė Android įrenginiams savyje talpina daugiau nei 6000 naudingų frazių ir žodžių su įgarsinimu.

Get it on Google Play