Bilietų pirkimas

Šita skiltis padės Jums susitvarkyti su bilietų rezervacija įvairioms laisvalaikio pramogoms.

Klausiant apie bilietus

do we need to book? ar mums reikia užsisakyti?
what tickets do you have available? kokių bilietų dar turite?
I'd like two tickets, please prašyčiau dviejų bilietų
I'd like two tickets for … aš norėčiau dviejų bilietų …
tomorrow night rytojaus vakarui
next Saturday kitam šeštadieniui
I'd like four tickets to see … aš norėčiau keturių bilietų į …
Les Misérables Vargdieniai
I'm sorry, it's fully booked atsiprašau, viskas išpirkta
sorry, we've got nothing left atsiprašau, mes nebeturime bilietų
how much are the tickets? kiek kainuoja bilietai?
is there a discount for …? ar yra nuolaidų …?
students studentams
senior citizens senjorams
the unemployed nedirbantiems
children vaikams
where would you like to sit? kur Jūs norėtumėte sėdėti?
near the front priekyje
near the back gale
somewhere in the middle kur nors viduryje

Mokant

how would you like to pay? kaip Jūs norėtumėte sumokėti?
can I pay by card? ar galiu sumokėti kortele?
what's your card number? koks yra Jūsų kortelės numeris?
what's the expiry date? iki kada ji galioja?
what's the start date? nuo kada ji galioja?
what's the security number on the back? koks yra saugos kodas kitoje kortelės pusėje?
please enter your PIN prašau įveskite PIN kodą
where do I collect the tickets? kur aš galiu atsiimti bilietus?
the tickets were very cheap bilietai buvo labai pigūs
the tickets were expensive bilietai buvo brangūs

Jūs galite pamatyti

Ticket office Bilietų kasa
Box office Bilietų kasa
Row Eilė
Seat Vieta
sound

Visos anglų kalbos frazės šiame tinklalapyje turi įgarsinimą — tiesiog paspauskite ant bet kurios frazės.

Mobilioji programėlė

Mūsų apdovanojimą pelniusi angliškų frazių gido programėlė „Android“ įrenginiams talpina daugiau nei 6000 naudingų frazių ir žodžių su įgarsinimu.

Get it on Google Play