Darbe

Čia yra keltas angliškų frazių, kurios Jums gali praversti darbovietėje.

Bendros frazės

how long have you worked here? kiek ilgai tu čia dirbi?
I'm going out for lunch aš einu pietauti
I'll be back at 1.30 aš grįšiu atgal 1 val. 30 min.
how long does it take you to get to work? kiek tau užtrunka nusigauti iki darbo?
the traffic was terrible today eismas buvo baisus šiandien
how do you get to work? kaip tu nusigauni iki darbo?

Tikimės, kad Jūs šito neišgirsite:

you're fired! Jūs atleistas!

Nebuvimas darbe

she's on maternity leave ji yra išėjusi motinystės atostogų
he's on paternity leave jis yra išėjęs tėvystės atostogų
he's off sick today jis neateis, nes serga šiandien
he's not in today jo nėra šiandien
she's on holiday ji atostogauja
I'm afraid I'm not well and won't be able to come in today atsiprašau, aš nesijaučiu gerai ir negalėsiu šiandien ateiti

Bendraujant su klientais

he's with a customer at the moment šiuo metu jis yra su klientu
I'll be with you in a moment aš tuojau ateisiu pas Jus
sorry to keep you waiting atsiprašau, kad priverčiau Jus laukti
can I help you? ar galėčiau Jums padėti?
do you need any help? ar Jums reikia kokios nors pagalbos?
what can I do for you? kuo Jums galėčiau pagelbėti?

Ofise

he's in a meeting jis susitikime
what time does the meeting start? kada prasideda susitikimas?
what time does the meeting finish? kada pasibaigia susitikimas?
the reception's on the first floor priimamasis yra antrame aukšte
I'll be free after lunch aš atsilaisvinsiu po pietų
she's having a leaving-do on Friday ji turės savo atsisveikinimo vakarėlį penktadienį (šnekamoji kalba)
she's resigned ji atsistatydino iš pareigų
this invoice is overdue šią sąskaitą yra pavėluota sumokėti
he's been promoted jis buvo paaukštintas
here's my business card štai yra mano vizitinė kortelė
can I see the report? ar galėčiau pamatyti ataskaitą?
I need to do some photocopying man reikia atšviesti keletą dalykų
where's the photocopier? kur yra kopijavimo aparatas?
the photocopier's jammed kopijavimo aparatas užstrigęs
I've left the file on your desk aš palikau segtuvą su dokumentais ant tavo stalo

Kompiuterinės problemos

there's a problem with my computer su mano kompiuteriu yra problema
the system's down at the moment šiuo metu sistema neveikia
the internet's down at the moment šiuo metu internetas neveikia
I can't access my emails aš negaliu prisijungti prie savo elektroninio pašto
the printer isn't working spausdintuvas neveikia
sound

Visos anglų kalbos frazės šiame tinklalapyje turi įgarsinimą — tiesiog paspauskite ant bet kurios frazės.

Mobilioji programėlė

Mūsų apdovanojimą pelniusi angliškų frazių gido programėlė „Android“ įrenginiams talpina daugiau nei 6000 naudingų frazių ir žodžių su įgarsinimu.

Get it on Google Play