Daugiau dažnų pasakymų

Čia yra pateikta daugiau dažnų angliškų pasakymų, kurie bus naudingi įvairiose situacijose.

OK gerai
of course žinoma
of course not žinoma, kad ne
that's fine puiku
that's right teisingai
sure žinoma
certainly tikrai
definitely aiškiai
absolutely neabejotinai
as soon as possible kuo greičiau
that's enough gana
it doesn't matter tai nesvarbu
it's not important tai nereikšminga
it's not serious tai nėra rimta
it's not worth it tai šito neverta
I'm in a hurry aš skubu
I've got to go turiu eiti
I'm going out aš išeinu
sleep well gerai išsimiegok
same to you! tau taip pat
me too aš taip pat
not bad neblogai
I like … man patinka …
him jis
her ji
it tai
I don't like … man … nepatinka
him jis
her ji
it tai

Dėkojimai ir atsiprašymai

thanks for your … ačiū už tavo …
help pagalbą
hospitality svetingumą
email elektroninį laišką
thanks for everything ačiū už viską
I'm sorry atsiprašau
I'm really sorry aš nuoširdžiai atsiprašau
sorry I'm late atsiprašau, kad pavėlavau
sorry to keep you waiting atsiprašau, kad priverčiau tave laukti
sorry for the delay atsiprašau, kad užtrukau

Sušukimai

look! žiūrėk!
great! puiku!
come on! nagi!
only joking! arba just kidding! juokauju!
bless you! į sveikatą (kai žmogus nusičiaudi)
that's funny! tai juokinga!
that's life! toks gyvenimas!
damn it! velnias!

Nurodymai

come in! įeikite
please sit down sėskitės
could I have your attention, please? ar galėčiau sulaukti Jūsų dėmesio?
let's go! eime
hurry up! paskubėkite!
get a move on! judinkitės!
calm down nusiraminkite
steady on! raminkites!, valdykites!
hang on a second palaukite sekundėlę
hang on a minute palaukite minutėlę
one moment, please vieną akimirką
just a minute minutėlę!
take your time neskubėkite
please be quiet būkite tyliai
shut up! užsičiaupk!
stop it! baik!
don't worry nesirūpinkite
don't forget nepamirškite
help yourself vaišinkitės
go ahead pirmyn
let me know! leisk man žinoti!

Jeigu Jūs norite praleisti kažką pro duris, mandagu pasakyti:

after you! tik po Jūsų!

Žodžiai, susiję su vieta

here čia
there ten
everywhere visur
nowhere niekur
somewhere kažkur

Dažni klausimai

where are you? kur tu esi?
what's this? kas tai?
what's that? kas šitai?
is anything wrong? ar kas nors blogai?
what's the matter? kas nutiko?
is everything OK? ar viskas gerai?
have you got a minute? ar turite minutėlę?
have you got a pen I could borrow? ar galėčiau pasiskolinti rašiklį?
really? tikrai?
are you sure? ar Jūs įsitikinęs?
why? kodėl?
why not? kodėl gi ne?
what's going on? kas gero?
what's happening? kas vyksta?
what happened? kas nutiko?
what? kas?
where? kur?
when? kada?
who? kas? (kalbant apie žmogų)
how? kaip?
how many? kiek? (vartojama su skaičiuojamais daiktavardžiais)
how much? kiek? (vartojama su neskaičiuojamais daiktavardžiais)

Sveikinimai ir užuojauta

congratulations! sveikinimai!
well done! puikiai padirbėta!
good luck! sėkmės!
bad luck! nepasisekė!
never mind! nesvarbu!
what a pity! arba what a shame! kaip gaila! kaip apmaudu!
happy birthday! su gimimo diena!
happy New Year! su Naujaisiais metais!
happy Easter! su šventom Velykom!
happy Christmas! arba merry Christmas! laimingų Kalėdų!
happy Valentine's Day! su Valentino diena!
glad to hear it malonu tai girdėti
sorry to hear that apgailestauju tai girdėdamas

Išreiškiant jausmus ir poreikius

I'm tired aš pavargęs
I'm exhausted aš išsekęs
I'm hungry aš išalkęs
I'm thirsty aš ištroškęs
I'm bored man nuobodu
I'm worried aš susirūpinęs
I'm looking forward to it labai laukiu to
I'm in a good mood aš geros nuotaikos
I'm in a bad mood aš blogos nuotaikos
I can't be bothered netrukdykite man

Dar daugiau būdų pasisveikinti ir atsisveikinti

welcome! sveiki atvykę!
welcome to … sveiki atvykę į …
England Angliją
long time, no see! seniai nesimatėm!
all the best! viso geriausio!
see you tomorrow! pasimatysim rytoj!

Klausiant ir reiškiant nuomonę

what do you think? ką tu manai?
I think that ... aš manau, kad …
I hope that ... aš tikiuosi, kad …
I'm afraid that ... aš bijau, kad …
in my opinion, ... mano nuomone, …
I agree aš sutinku
I disagree arba I don't agree aš nesutinku
that's true tai tiesa
that's not true tai netiesa
I think so manau, kad taip
I don't think so nemanau taip
I hope so tikiuosi
I hope not tikiuosi, kad ne
you're right tu teisus
you're wrong tu klysti
I don't mind aš neprieštarauju
it's up to you tau pačiam spręsti
that depends priklauso
that's interesting tai įdomu
that's funny, ... tai keista, …
sound

Visos anglų kalbos frazės šiame tinklalapyje turi įgarsinimą — tiesiog paspauskite ant bet kurios frazės.

Mobilioji programėlė

Mūsų apdovanojimą pelniusi angliškų frazių gido programėlė „Android“ įrenginiams talpina daugiau nei 6000 naudingų frazių ir žodžių su įgarsinimu.

Get it on Google Play