Daugiau dažnų išsireiškimų

Čia yra pateikta daugiau dažnų angliškų išsireikškimų, kurie bus naudingi įvairiuose situacijose.

OK gerai
of course žinoma
of course not žinoma, kad ne
that's fine puiku
that's right gerai
sure žinoma
certainly tikrai
definitely žinoma
absolutely žinoma
as soon as possible kuo greičiau
that's enough gana
it doesn't matter tai nesvarbu
it's not important tai nesvarbu
it's not serious tai nėra rimta
it's not worth it tai neverta pastangų
I'm in a hurry aš skubu
I've got to go man laikas eiti
I'm going out aš išeinu
sleep well gero miego
same to you! tau taip pat
me too aš taip pat
not bad neblogai
I like … Man patinka …
him jis
her ji
it tai
I don't like … Man … nepatinka
him jis
her ji
it tai

Dėkojimai ir atsiprašymai

thanks for your … ačiū už tavo …
help pagalbą
hospitality svetingumą
email elektroninį laišką
thanks for everything ačiū už viską
I'm sorry atsiprašau
I'm really sorry aš nuoširdžiai atsiprašau
sorry I'm late atsiprašau, pavėlavau
sorry to keep you waiting atsiprašau, kad priverčiau laukti
sorry for the delay atsiprašau, kad užtrukau

Sušukimai

look! žiūrėk!
great! puiku!
come on! nagi!
only joking! arba just kidding! juokauju!
bless you! į sveikatą (kai žmogus nusičiaudi)
that's funny! juokinga!
that's life! toks gyvenimas!
damn it! velnias!

Nurodymai

come in! įeikite
please sit down sėskitės
could I have your attention, please? ar galėčiau sulaukti Jūsų dėmesio?
let's go! eime
hurry up! paskubėkite!
get a move on! judinkis!
calm down nusiraminkite
steady on! raminkis! valdykis!
hang on a second palaukite sekundėlę
hang on a minute palaukite minutėlę
one moment, please minutėlę
just a minute minutėlę!
take your time neskubėkite
please be quiet būkite tyliai
shut up! užsičiaupk!
stop it! baik!
don't worry nesirūpinkite
don't forget nepamirškite
help yourself apsitarnauk pats
go ahead tęsk
let me know! duokite man žinoti!

Jeigu Jūs norite praleisti kažką pro duris, mandagu pasakyti:

after you! tik po Jūsų!

Žodžiai, susiję su vieta

here čia
there ten
everywhere visur
nowhere niekur
somewhere kažkur

Dažni klausimai

where are you? kur tu esi?
what's this? kas tai?
what's that? kas tai?
is anything wrong? ar kas nors blogai?
what's the matter? kas nutiko?
is everything OK? ar viskas gerai?
have you got a minute? ar turite minutėlę?
have you got a pen I could borrow? gal galėčiau pasiskolinti rašiklį?
really? tikrai?
are you sure? ar Jūs įsitikinęs?
why? kodėl?
why not? kodėl ne?
what's going on? kas vyksta?
what's happening? kas vyksta?
what happened? kas nutiko?
what? kas?
where? kur?
when? kada?
who? kas?
how? kaip?
how many? kiek?/keli?
how much? kiek?

Sveikinimai ir užuojauta

congratulations! sveikinimai
well done! puikiai padirbėta!
good luck! sėkmės!
bad luck! nepasisekė!
never mind! niekis!
what a pity! arba what a shame! kaip gaila!, kaip apmaudu!
happy birthday! su gimimo diena!
happy New Year! su Naujaisiais metais!
happy Easter! su šventom Velykom!
happy Christmas! arba merry Christmas! laimingų šventų Kalėdų!
happy Valentine's Day! su Valentino diena!
glad to hear it smagu girdėti
sorry to hear that gaila tai girdėti

Išreiškiant jausmus ir poreikius

I'm tired aš pavargęs
I'm exhausted aš išsekęs
I'm hungry aš išalkęs
I'm thirsty aš ištroškęs
I'm bored man nuobodu
I'm worried man neramu
I'm looking forward to it labai laukiu to
I'm in a good mood aš geros nuotaikos
I'm in a bad mood aš blogos nuotaikos
I can't be bothered netrukdykite man

Dar daugiau būdų pasisveikinti ir atsisveikinti

welcome! sveiki atvykę!
welcome to … sveiki atvykę į …
England Angliją
long time, no see! seniai nesimatėm!
all the best! viso geriausio!
see you tomorrow! pasimatysim rytoj!

Klausiant ir reiškiant nuomonę

what do you think? ką tu manai?
I think that ... aš manau, kad …
I hope that ... aš tikiuosi, kad …
I'm afraid that ... aš bijau, kad …
in my opinion, ... mano nuomone, …
I agree aš sutinku
I disagree arba I don't agree aš nesutinku
that's true tiesa
that's not true netiesa
I think so manau, kad taip
I don't think so nemanau, kad taip
I hope so tikiuosi
I hope not tikiuosi, ne
you're right tu teisus
you're wrong tu klysti
I don't mind aš neprieštarauju
it's up to you jums spręsti
that depends priklauso
that's interesting įdomu
that's funny, ... juokinga tai, kad…
sound

Visos anglų kalbos frazės šiame tinklapyje turi įgarsinimą — tiesiog paspauskite ant bet kurios frazės.

Mobilioji programėlė

Mūsų apdovanojimus pelniusi angliškų frazių gido programėlė Android įrenginiams savyje talpina daugiau nei 6000 naudingų frazių ir žodžių su įgarsinimu.

Get it on Google Play

Palaikykite mūsų darbą

Padėkite mums tobulinti šią svetainę tapdami Patreon rėmėjais. Privalumai apima visų skelbimų pašalinimą iš svetainės ir prieigą prie „Speak Languages Discord“ kanalo.

Tapk rėmėju