Kalbos ir bendravimas

Čia yra keletas frazių, kurios leis jums papasakoti apie kalbas, kuriomis jūs kalbate, bei kai kurie kiti pasakymai, susiję su kalbų mokymusi.

what languages can you speak? kokiomis kalbomis kalbi?
I speak … aš kalbu …
French, Spanish, and a little Russian prancūziškai, ispaniškai ir truputį rusiškai
fluent German laisvai vokiškai
I can get by in … aš galiu susikalbėti …
Italian itališkai
I'm learning … aš mokausi …
Chinese kinų
where did you learn your English? kur tu mokeisi anglų kalbos?
at school mokykloje
at university universitete
I took a course aš lankiau kalbos kursą
I taught myself mokiausi savarankiškai
do you understand? ar tu supranti?
did you understand? ar tu supratai?
yes, I understood taip, aš supratau
sorry, I didn't understand atsiprašau, bet aš nesupratau

Jeigu neišgirdote, kas buvo pasakyta, mandagiausias būdas atsakyti yra tiesiog:

sorry? arba excuse me? atsiprašau?
how do you say ... in English? kaip angliškai pasakyti …?
how do you spell that? kaip šitai paraidžiui pasakyti?
how do you pronounce this word? kaip tu tarti šį žodį?
you speak very good English tu kalbi angliškai labai gerai
your English is very good tavo anglų kalba yra labai gera
I'm a little out of practice aš jau truputį senokai kalbėjau
I'd like to practise my … aš norėčiau tobulinti savo …
Portuguese portugalų kalbą
let's speak in … kalbėkime …
English angliškai
Italian itališkai
what's this called? kaip šitai yra vadinama?
sound

Visos anglų kalbos frazės šiame tinklalapyje turi įgarsinimą — tiesiog paspauskite ant bet kurios frazės.

Mobilioji programėlė

Mūsų apdovanojimą pelniusi angliškų frazių gido programėlė „Android“ įrenginiams talpina daugiau nei 6000 naudingų frazių ir žodžių su įgarsinimu.

Get it on Google Play