Keliavimas lėktuvu

Čia yra keletas frazių, kurių jums prireiks keliaujant lėktuvu, bei kai kurie ženklai? kuriuos matysite oro uoste.

Registruojantis į skrydį

I've come to collect my tickets aš atėjau pasiimti savo bilietų
I booked on the internet aš užsisakiau juos internetu
do you have your booking reference? ar Jūs turite Jūsų užsakymo numerį?
your passport and ticket, please prašau, Jūsų bilietus ir dokumentus
here's my booking reference štai mano užsakymo numeris
where are you flying to? kur Jūs skrendate?
did you pack your bags yourself? ar pats susipakavote lagaminus?
has anyone had access to your bags in the meantime? ar kas nors buvo prie Jūsų lagaminų per tą laiką?
do you have any liquids or sharp objects in your hand baggage? ar Jūs neturite skysčių ir aštrių daiktų savo rankiniame bagaže?
how many bags are you checking in? kiek lagaminų Jūs registruojate?
could I see your hand baggage, please? ar galėčiau pažiūrėti Jūsų rankinį bagažą?
do I need to check this in or can I take it with me? ar man reikią šitą įregistruoti, ar aš galiu jį pasiimti su savimi?
you'll need to check that in Jums reikia šitą įregistruoti
there's an excess baggage charge of … Jums reikia sumokėti … už bagažo viršsvorį
£30 30 svarų
would you like a window or an aisle seat? Jūs norėtumėte vietos prie lango ar prie praėjimo?
enjoy your flight! gero skrydžio!
where can I get a trolley? kur aš galiu gauti vežimėlį?

Saugumas

are you carrying any liquids? ar vežate kokių nors skysčių?
could you take off your …, please? ar galėtumėte …?
coat nusiimti paltą
shoes nusimauti batus
belt nusijuosti diržą
could you put any metallic objects into the tray, please? ar galėtumėte sudėti visus metalinius daiktus ant padėklo?
please empty your pockets prašau, išsiimkite viską iš kišenių
please take your laptop out of its case prašome išimti nešiojamąjį kompiuterį iš krepšio
I'm afraid you can't take that through apgailestauju, bet aš negaliu šito praleisti

Išvykimo laukimo salėje

what's the flight number? koks skrydžio numeris?
which gate do we need? kurių vartų mums reikia?
last call for passenger Smith travelling to Miami, please proceed immediately to Gate number 32 paskutinis kvietimas keleiviui Smitui, skrendančiam į Majamį; skubiai eikite prie vartų 32
the flight's been delayed skrydis atidėtas
the flight's been cancelled skrydis atšauktas
we'd like to apologise for the delay mes atsiprašome dėl atidėto skrydžio
could I see your passport and boarding card, please? ar galėčiau pamatyti Jūsų pasą ir laipinimo kortelę?

Lėktuve

what's your seat number? koks Jūsų vietos numeris?
could you please put that in the overhead locker? ar galėtumėte tai įdėti į spintelę viršuje?
please pay attention to this short safety demonstration prašome atkreipti dėmesį į trumpą saugumo reikalavimų pristatymą
please turn off all mobile phones and electronic devices prašome išjungti mobiliuosius telefonus ir elektrinius prietaisus
the captain has turned off the Fasten Seatbelt sign kapitonas išjungė saugos diržų reikalavimo ženklą
how long does the flight take? kiek laiko trunka skrydis?
would you like any food or refreshments? ar Jūs norėtumėte pavalgyti ar atsigerti?
the captain has switched on the Fasten Seatbelt sign kapitonas įjungė saugos diržų reikalavimo ženklą
we'll be landing in about fifteen minutes mes leisimės po maždaug penkiolikos minučių
please fasten your seatbelt and return your seat to the upright position prašome užsisegti saugos diržus ir atlenkti atlošą į vertikalią poziciją
please stay in your seat until the aircraft has come to a complete standstill and the Fasten Seatbelt sign has been switched off prašome pasilikti savo vietose, kol lėktuvas visiškai sustos ir saugos diržų reikalavimo ženklas bus užgesintas
the local time is … vietos laikas yra …
9.34pm 21.34

Jūs galite pamatyti

Short stay (Short stay car park sutrumpinimas) Trumpalaikis sustojimas
Long stay (Long stay car park sutrumpinimas) Ilgalaikis sustojimas
Arrivals Atvykimas
Departures Išvykimas
International check-in Tarptautinė registracija
International departures Tarptautinis išvykimas
Domestic flights Vietiniai skrydžiai
Toilets Tualetai
Information Informacija
Ticket offices Bilietų kasa
Lockers Užrakinamos spintelės
Payphones Telefonų automatai
Restaurant Restoranas
Check-in closes 40 minutes before departure Registracija užsidaro 40 minučių iki išvykimo
Gates 1-32 Vartai 1-32
Tax free shopping Bemuitės parduotuvės
Duty free shopping Bemuitės parduotuvės
Transfers Tranzitas
Flight connections Skrydžių sujungimas
Baggage reclaim Bagažo grąžinimas
Passport control Pasų kontrolė
Customs Muitinė
Taxis Taksi
Car hire Automobilių nuoma
Departures board Išvykimų lenta
Check-in open Pradedama registracija
Go to Gate ... Eikite prie vartų …
Delayed Atidėta
Cancelled Atšaukta
Now boarding Sodinama
Last call Paskutinis kvietimas
Gate closing Vartai uždaromi
Gate closed Vartai uždaryti
Departed Išvyko
Arrivals board Atvykimų lenta
Expected 23:25 Tikimasi 23:25
Landed 09:52 Nusileido 09:52
sound

Visos anglų kalbos frazės šiame tinklapyje turi įgarsinimą — tiesiog paspauskite ant bet kurios frazės.

Mobilioji programėlė

Mūsų apdovanojimus pelniusi angliškų frazių gido programėlė Android įrenginiams savyje talpina daugiau nei 6000 naudingų frazių ir žodžių su įgarsinimu.

Get it on Google Play

Palaikykite mūsų darbą

Padėkite mums tobulinti šią svetainę tapdami Patreon rėmėjais. Privalumai apima visų skelbimų pašalinimą iš svetainės ir prieigą prie „Speak Languages Discord“ kanalo.

Tapk rėmėju