Kelionės

Čia yra keletas bendrų angliškų frazių, naudingų įvairių kelionių metu.

where's the ticket office? kur yra bilietų kasa?
where do I get the … to Southampton from? kur aš galėčiau rasti… į Southampton’ą?
bus autobusą
train traukinį
ferry keltą
what time's the next … to Portsmouth? kada kitas … Portsmouth’ą?
bus autobusas
train traukinys
ferry keltas
this … has been cancelled šis … buvo atšauktas
bus autobusas
train traukinys
flight skrydis
ferry keltas
this … has been delayed šis … buvo atidėtas
bus autobusas
train traukinys
flight skrydis
ferry keltas
have you ever been to …? ar kada nors esi buvęs …?
Italy Italijoje
yes, I went there on holiday taip, esu ten atostogavęs/-usi
no, I've never been there ne, niekad nesu ten buvęs,-usi
I've never been, but I'd love to go someday niekad nesu buvęs,-usi, bet norėčiau nuvykti kadanors
how long does the journey take? kiek ilgai truks kelionė?
what time do we arrive? kokiu laiku atvyksite?
do you get travel sick? ar tau pasidaro bloga keliaujant?
have a good journey! geros kelionės!
enjoy your trip! mėgaukitės kelione!

Pas kelionių agentą

I'd like to travel to … aš norėčiau nuvykti į …
Spain Ispaniją
I'd like to book a trip to … aš norėčiau užsisakyti kelionę į …
Berlin Berlyną
how much are the flights? kiek kainuoja skrydžiai?
do you have any brochures on …? ar jūs turite kokių nors informacinių skrajučių apie …?
Switzerland Šveicariją
do I need a visa for …? ar man reikia vizos į …?
Turkey Turkiją
sound

Visos anglų kalbos frazės šiame tinklapyje turi įgarsinimą — tiesiog paspauskite ant bet kurios frazės.

Mobilioji programėlė

Mūsų apdovanojimus pelniusi angliškų frazių gido programėlė Android įrenginiams savyje talpina daugiau nei 6000 naudingų frazių ir žodžių su įgarsinimu.

Get it on Google Play