Laiko nurodymas

Išmokite, kaip pasakyti laiką angliškai.

Didžiojoje Britanijoje ir Jungtinėse Amerikos Valstijose nurodant laiką naudojamas dvylikos valandų laikrodis. Dvidešimt keturių valandų laikrodis naudojamas tik kelionių tvarkaraščiams.

Klausiant laiko

what's the time? kiek valandų?
what time is it? kiek valandų?
could you tell me the time, please? gal galėtumėte pasakyti, kiek valandų?
do you happen to have the time? ar žinote, kiek valandų?
do you know what time it is? ar žinote, kiek dabar valandų?

Sakant laiką

it's … dabar …
exactly ... tiksliai ...
about ... apie ...
almost ... beveik ...
just gone ... ką tik išmušė ...
one o'clock pirma valanda
two o'clock dvi valandos
three o'clock trys valandos
four o'clock keturios valandos
five o'clock penkios valandos
six o'clock šešios valandos
seven o'clock septynios valandos
eight o'clock aštuonios valandos
nine o'clock devynios valandos
ten o'clock dešimt valandų
eleven o'clock vienuolika valandū
twelve o'clock dvylika valandų
quarter past … penkiolika po …
one pirmos
two dviejų
three trijų
half past … pusė …
one dviejų
two trijų
three keturių
quarter to … be penkiolikos …
one pirma
two dvi
three trys
five past one penkios po pirmos
ten past one dešimt po pirmos
twenty past one dvidešimt po pirmos
twenty-five past one dvidešimt penkios po pirmos
five to two be penkių dvi
ten to two be dešimt dvi
twenty to two be dvidešimt dvi
twenty-five to two be dvidešimt penkių dvi
ten fifteen po dešimt penkiolika
ten thirty pusė vienuolikos
ten forty-five dešimt keturiasdešimt penkios
ten am dešimt ryto
six pm šešios vakaro
noon arba midday vidurdienis
midnight vidurnaktis

Taip pat anglų kalboje galima nurodyti laiką sakant valandą ir minutes bei pridedant am (nuo vidurnakčio iki vidurdienio) ar pm (nuo vidurdienio iki vidurnakčio), jei reikia, pvz:

11.47am 11.47
2.13pm 14.13

Laikorodžiai

my watch is … mano laikrodis …
fast skuba
slow atsilieka
that clock's a little … tas laikrodis truputį …
fast skuba
slow atsilieka
sound

Visos anglų kalbos frazės šiame tinklapyje turi įgarsinimą — tiesiog paspauskite ant bet kurios frazės.

Mobilioji programėlė

Mūsų apdovanojimus pelniusi angliškų frazių gido programėlė Android įrenginiams savyje talpina daugiau nei 6000 naudingų frazių ir žodžių su įgarsinimu.

Get it on Google Play