Muziejuose ir galerijose

Frazės šioje skiltyje turėtų padėti Jums mėgautis apsilankymu muziejuose ir meno galerijose.

Prie įėjimo

how much is it to get in? kiek kainuoja įėjimas?
is there an admission charge? ar yra įėjimo mokestis?
only for the exhibition tik parodoms
what time do you close? kokiu laiku užsidarote?
the museum's closed on Mondays muziejus nedirba pirmadieniais
can I take photographs? ar galima fotografuoti?
would you like an audio-guide? ar norėtumėte audio gido?
are there any guided tours today? ar yra šiandien kokių nors turų su gidu?
what time does the next guided tour start? kokiu laiku prasideda kitas turas su gidu?
where's the cloakroom? kur yra rūbinė?
we have to leave our bags in the cloakroom mes turime palikti savo kuprines rūbinėje
do you have a plan of the museum? ar Jūs turite muziejaus planą?

Muziejuje ar galerijoje

who's this painting by? kieno yra šis paveikslas?
this museum's got a very good collection of … šiame muziejuje yra labai gera … kolekcija
oil paintings senų paveikslų
watercolours akvarelių
portraits portretų
landscapes peizažų
sculptures skulptūrų
ancient artifacts antikinių daiktų
pottery keramikos
do you like …? ar tau patinka …?
modern art modernus menas
classical paintings klasikiniai paveikslai
impressionist paintings impresionistų paveikslai

Jūs galite pamatyti

Free admission Nemokamas įėjimas
No photography Fotografuoti draudžiama
Cloakroom Rūbinė
Café Kavinė
Gift shop Dovanų parduotuvė
sound

Visos anglų kalbos frazės šiame tinklalapyje turi įgarsinimą — tiesiog paspauskite ant bet kurios frazės.

Mobilioji programėlė

Mūsų apdovanojimą pelniusi angliškų frazių gido programėlė „Android“ įrenginiams talpina daugiau nei 6000 naudingų frazių ir žodžių su įgarsinimu.

Get it on Google Play