Nurodymų prašymas ir davimas

Jums gali prireikti šitų angliškų išsireiškimų, jei pasiklysite, norėsite nuvykti iki tam tikros vietos arba nurodyti kitiems, kur eiti.

Prašant nuorodų

excuse me, could you tell me how to get to …? atsiprašau, gal galėtumėte pasakyti, kaip nusigauti į …?
the bus station autobusų stotį
excuse me, do you know where the … is? atsiprašau, gal žinote, kur yra …?
post office paštas
I'm sorry, I don't know gaila, bet aš nežinau
sorry, I'm not from around here apgailestauju, aš - ne vietinis
I'm looking for … aš ieškau …
this address šio adreso
are we on the right road for …? ar mes teisingame kelyje į …?
Brighton Braitoną
is this the right way for …? ar čia tinkamas kelias į …?
Ipswich Ipsvičą
do you have a map? ar turite žemėlapį?
can you show me on the map? ar galite parodyti žemėlapyje?

Duodant nuorodas

it's this way tai yra šituo keliu
it's that way tai yra tuo keliu
you're going the wrong way Jūs einate/važiuojate neteisingu keliu
you're going in the wrong direction Jūs einate/važiuojate neteisinga kryptimi
take this road pasirinkite šį kelią
go down there eikite/važiuokite tiesiai
take the first on the left pirmame posūkyje pasukite į kairę
take the second on the right antrame posūkkyje pasukite į dešinę
turn right at the crossroads sankryžoje pasukite į dešinę
continue straight ahead for about a mile eikite/važiuokite tiesiai toliau apie vieną milią (viena milia yra apie 1,6 kilometro)
continue past the fire station praeikite/pravažiuokite gaisrinę
you'll pass a supermarket on your left jūs praeiste/pravažiuosite pro prekybos centrą, kuris bus iš kairės
keep going for another … eikite/važiuokite toliau dar …
hundred yards šimtą jardų (apie 91 metras)
two hundred metres du šimtus metrų
half mile pusę mylios (apie 800 metrų)
kilometre kilometrą
it'll be … tai bus …
on your left Jums iš kairės
on your right Jums iš dešinės
straight ahead of you tiesiai prieš Jus

Kiek toli yra kažkas?

how far is it? kaip toli tai yra?
how far is it to …? ar toli iki …?
the airport oro uostą
how far is it to … from here? ar toli iki … nuo čia?
the beach paplūdimio
is it far? ar tai toli?
is it a long way? ar tai tolimas kelias?
it's … tai …
not far netoli
quite close pakankamai arti
quite a long way gan tolimas kelias
a long way on foot ilgas kelias pėsčiomis
a long way to walk ilgas kelias eiti
about a mile from here apie vieną milią nuo čia (viena milia yra apie 1,6 kilometro)

Duodant nurodymus vairuotojams

follow the signs for … sekite ženklus į …
the town centre miesto centrą
Birmingham Birmingemą
continue straight on past some traffic lights eikite/važiuokite tiesiai pro keletą šviesaforų
at the second set of traffic lights, turn left prie antrų šviesaforų sukite kairėn
go over the roundabout pravažiuokite žiedą
take the second exit at the roundabout važiuokite į antrą išvažiavimą žiede
turn right at the T-junction pasukite į dešinę T formos sankryžoje
go under the bridge praeikite/pravažiuokite po tiltu
go over the bridge eikite/važiuokite tiltu
you'll cross some railway lines Jūs pereisite/pervažiuosite keletą geležinkelio linijų
sound

Visos anglų kalbos frazės šiame tinklapyje turi įgarsinimą — tiesiog paspauskite ant bet kurios frazės.

Mobilioji programėlė

Mūsų apdovanojimus pelniusi angliškų frazių gido programėlė Android įrenginiams savyje talpina daugiau nei 6000 naudingų frazių ir žodžių su įgarsinimu.

Get it on Google Play