Oras

Britai ypač mėgsta aptarinėti orą! Čia rasite grupę pasakymų, kurie gali Jums praversti kalbant apie orą.

Oro sąlygos

what's the weather like? koks yra oras?
it's …
sunny saulėta
cloudy debesuota
windy vėjuota
foggy miglota
stormy audringa
it's …
raining lyja
hailing kruša
snowing sninga
what a nice day! kokia graži diena!
what a beautiful day! kokia nuostabi diena!
it's not a very nice day nelabai graži diena
what a terrible day! kokia baisi diena!
what miserable weather! koks nemalonus oras!
it's starting to rain pradeda lyti
it's stopped raining nustojo lyti
it's pouring with rain stipriai lyja
it's raining cats and dogs pila kaip iš kibiro (pažodžiui: lyja katėmis ir šunimis)
the weather's fine oras puikus
the sun's shining saulė šviečia
there's not a cloud in the sky danguje nėra nei debesies
the sky's overcast dangus apsiniaukęs
it's clearing up giedrijasi
the sun's come out saulė pasirodė
the sun's just gone in saulė tik ką pasislėpė debesyse
there's a strong wind lauke stiprus vėjas
the wind's dropped vėjas nusilpo
that sounds like thunder skamba kaip griaustinis
that's lightning tai – žaibas
we had a lot of heavy rain this morning šį rytą stipriai lijo
we haven't had any rain for a fortnight dvi savaites nelijo

Temperatūra

what's the temperature? kokia temperatūra?
it's 22°C 22°C
temperatures are in the mid-20s temperatūra yra virš dvidešimt
what temperature do you think it is? kaip manai, kokia temperatūra yra?
probably about 30°C tikėtina, kad apie 30°C
it's …
hot karšta
cold šalta
baking hot baisiai karšta
freezing labai šalta
freezing cold siaubingai šalta
it's below freezing žemiau nulio

Orų prognozė

what's the forecast? kokia orų prognozė?
what's the forecast like? kokia bus orų prognozė?
it's forecast to rain pranašauja lietų
it's going to freeze tonight šią naktį šals
it looks like rain atrodo lis
it looks like it's going to rain atrodo, kad lis
we're expecting a thunderstorm tikimės audros su perkūnija
it's supposed to clear up later turėtų išsigiedrinti vėliau
sound

Visos anglų kalbos frazės šiame tinklalapyje turi įgarsinimą — tiesiog paspauskite ant bet kurios frazės.

Mobilioji programėlė

Mūsų apdovanojimą pelniusi angliškų frazių gido programėlė „Android“ įrenginiams talpina daugiau nei 6000 naudingų frazių ir žodžių su įgarsinimu.

Get it on Google Play