Pas akių gydytoją

Jeigu jums reikės akių gydytojo paslaugų, čia yra kai kurios frazės, kurias jūs išgirsite ir kurias jums reikės panaudoti.

do you offer free eye tests? ar Jūs siūlote nemokamą akių patikrinimą?
I'd like to have an eye test, please aš norėčiau pasitikrinti akis
I need a new … man reikia naujų …
pair of glasses akinių
pair of reading glasses skaitymo akinių
glasses' case akinių dėžutės
could I order some more contact lenses? ar galėčiau užsisakyti daugiau kontaktinių lęšių?
the frame on these glasses is broken šių akinių rėmelis sulūžęs
can you repair it? ar Jūs galite jį sutaisyti?
do you sell sunglasses? ar Jūs parduodate akinius nuo saulės?
how much are these designer frames? kiek kainuoja šie dizainerių rėmeliai?
my eyesight's getting worse mano regėjimas blogėja
do you wear contact lenses? ar nešiojate kontaktinius lęšius?
are you short-sighted or long-sighted? ar Jūs esate trumparegis,-ė ar toliaregis,-ė?
could you read out the letters on the chart, starting at the top? ar galėtumėte pradėti nuo viršaus ir skaityti raides iš lentelės?
could you close your left eye, and read this with your right? ar galėtumėte užmerkite kairę akį ir skaityti su dešine?
do you do hearing tests? ar Jūs atliekate klausos patikrinimą?
sound

Visos anglų kalbos frazės šiame tinklapyje turi įgarsinimą — tiesiog paspauskite ant bet kurios frazės.

Mobilioji programėlė

Mūsų apdovanojimus pelniusi angliškų frazių gido programėlė Android įrenginiams savyje talpina daugiau nei 6000 naudingų frazių ir žodžių su įgarsinimu.

Get it on Google Play