Susipažinimas

Čia yra keletas angliškų frazių, kurias galite vartoti sutinkant naujus žmones, taip pat prisistatant bei bendraujant paprastomis temomis.

Prisitatymas

what's your name?koks tavo vardas?
my name's …mano vardas …
my name's Chrismano vardas Chrisas
my name's Emilymano vardas Emilija
I'm …aš …
I'm Benaš Benas
I'm Sophieaš Sofija
this is …čia yra …
this is Lucyčia yra Liusė
this is my wifečia yra mano žmona
this is my husbandčia yra mano vyras
this is my boyfriendčia yra mano vaikinas
this is my girlfriendčia yra mano mergina
this is my sončia yra mano sūnus
this is my daughterčia yra mano dukra
I'm sorry, I didn't catch your nameatsiprašau, aš neišgirdau tavo vardo
do you know each other?ar jūs pažįstate vienas kitą?
nice to meet youmalonu susipažinti
pleased to meet youmalonu susipažinti
how do you do?Laba diena, labas (formalus pasakymas, vartojamas sutikus ką nors pirmą kartą; tinkamas atsakymas yra how do you do?)
how do you know each other?iš kur Jūs žinote apie vienas kitą?
we work togethermes dirbame kartu
we used to work togethermes dirbome kartu
we were at school togethermes mokėmės mokykloje kartu
we're at university togethermes studijuojame universitete kartu
we went to university togethermes studijavome universitete kartu
through friendsper draugus

Iš kur tu esi?

where are you from?iš kur tu?
where do you come from?iš kur atvykai?
whereabouts are you from?iš kurios vietos tiksliau tu esi?
I'm from …aš iš …
I'm from Englandaš iš Anglijos
whereabouts in … are you from?iš kurios vietos … tiksliau tu esi?
whereabouts in Canada are you from?iš kurios vietos Kanadoje tiksliau tu esi?
what part of … do you come from?iš kurios … dalies tu esi?
what part of Italy do you come from?iš kurios Italijos dalies tu esi?
where do you live?kur tu gyveni?
I live in …aš gyvenu …
I live in Londonaš gyvenu Londone
I live in Franceaš gyvenu Prancūzijoje
I'm originally from Dublin but now live in Edinburghaš kilęs iš Dublino, bet dabar gyvenu Edinburge
I was born in Australia but grew up in Englandaš gimiau Australijoje, bet užaugau Anglijoje

Tolesnis pokalbis

what brings you to …?kas tave atvedė į …?
what brings you to England?kas tave atvedė į Angliją?
I'm on holidayaš atostogauju
I'm on businessaš verslo reikalais
I live hereaš čia gyvenu
I work hereaš čia dirbu
I study hereaš čia studijuoju
why did you come to …?kodėl atvykai į …?
why did you come to the UK?kodėl atvykai į Jungtinę Karalystę?
I came here to workaš atvykau čia dirbti
I came here to studyaš atvykau čia studijuoti
I wanted to live abroadaš norėjau gyventi užsienyje
how long have you lived here?kiek ilgai čia gyveni?
I've only just arrivedaš ką tik atvažiavau
a few monthskelis mėnesius
about a yearapie metus
just over two yearsšiek tiek daugiau nei du metus
three yearstris metus
how long are you planning to stay here?kiek ilgai planuoji likti čia?
until Augustiki rugpjūčio
a few monthskelis mėnesius
another yeardar metus
I'm not surenežinau
do you like it here?ar tau patinka čia?
yes, I love it!taip, man čia patinka!
I like it a lottaip, man labai čia patinka
it's OKvisai nieko
what do you like about it?kas tau čia patinka?
I like the …man patinka …
I like the foodman patinka maistas
I like the weatherman patinka oras
I like the peopleman patinka žmonės

Amžius ir gimtadeniai

How old are you?kiek tau metų?
I'm …man …
I'm twenty-twoman dvidešimt dveji
I'm thirty-eightman trišdešimt aštuoneri

Atkreipkite dėmesį, kad yra taip pat taisyklinga vartoti years old po skaičiaus, kalbant apie amžių, pavyzdžiui, I'm forty-seven years old, nors tokia forma yra vartojama retai.

when's your birthday?kada tavo gimtadienis?
it's …mano gimtadienis
it's 16 Maygegužės 16-ąją
it's 2 Octoberspalio 2-ąją

Gyvenenant su kuo nors

who do you live with?su kuo tu gyveni?
do you live with anybody?ar tu gyveni su kuo nors?
I live with …aš gyvenu su …
I live with my boyfriendaš gyvenu su savo vaikinu
I live with my girlfriendaš gyvenu su savo mergina
I live with my partneraš gyvenu su savo partneriu
I live with my husbandaš gyvenu su savo vyru
I live with my wifeaš gyvenu su savo žmona
I live with my parentsaš gyvenu su savo tėvais
I live with a friendaš gyvenu su draugu
I live with friendsaš gyvenu su draugais
I live with relativesaš gyvenu su giminaičiais
do you live on your own?ar gyveni vienas?
I live on my ownaš gyvenu vienas
I share with one other personaš gyvenu su dar vienu žmogumi
I share with … othersaš gyvenu su … kitais žmonėmis
I share with two othersaš gyvenu su dviem kitais žmonėmis
I share with three othersaš gyvenu su trimis kitais žmonėmis

Klausiant kontaktinės informacijos

what's your phone number?koks tavo telefono numeris?
what's your email address?koks tavo elektroninio pašto adresas?
what's your address?koks tavo adresas?
could I take your phone number?gal galėčiau gauti tavo telefono numerį?
could I take your email address?gal galėčiau gauti tavo elektroninio pašto adresą?
are you on …?ar turi …?
are you on Facebook?ar turi Facebooką?
are you on Skype?ar turi Skype?
what's your username?koks yra tavo vartotojo vardas?
sound

Visos anglų kalbos frazės šiame tinklalapyje turi įgarsinimą — tiesiog paspauskite ant bet kurios frazės.