Važinėjimas automobiliu ir jo priežiūra

Čia yra kai kurios frazės, kurių jums gali prireikti, bei ženklai, kuriuos pamatysite, jei keliausite automobiliu.

can I park here? ar čia galima pastatyti automobilį?
where's the nearest petrol station? kur yra artimiausia degalinė?
how far is it to the next services? ar toli iki kito serviso?
are we nearly there? ar mes jau arti?
please slow down! prašau, važiuok lėčiau!
we've had an accident mes papuolėme į avariją
sorry, it was my fault atleiskite, tai buvo mano klaida
it wasn't my fault tai nebuvo mano kaltė
you've left your lights on Jūs palikote įjungtas šviesas
have you passed your driving test? ar išlaikėte vairavimo egzaminą?

Degalinėje

how much would you like? kiek litrų Jums reikėtų?
full, please pilną baką, prašau
£25 worth, please 25 svarams, prašau
it takes … naudoju …
petrol benziną
diesel dyzelį
it’s an electric car tai elektra varoma mašina
I'd like some oil man reikėtų alyvos
can I check my tyre pressures here? ar galiu pasitikrinti savo padangų slėgį?

Mechaninės problemos

my car's broken down mano automobilis sugedo
my car won't start mano automobilis neužsiveda
we've run out of petrol mums baigėsi degalai
the battery's flat nusėdo akumuliatorius
have you got any jump leads? ar turite sujungimo gnybtų?
I've got a flat tyre man nuleido padangą
I've got a puncture man prakiuro padanga
the … isn't working … neveikia
speedometer spidometras
petrol gauge degalų lygio rodiklis
fuel gauge degalų lygio rodiklis
the … aren't working … neveikia
brake lights stabdžių šviesos
indicators indikatoriai
there's something wrong with … kažkas negerai su …
the engine motoru
the steering valdymu
the brakes stabdžiais
the car's losing oil mašina praranda alyvą

Elgesys su policija

could I see your driving licence? ar galėčiau pamatyti Jūsų vairuotojo pažymėjimą?
do you know what speed you were doing? ar žinote, kokiu greičiu važiavote?
are you insured on this vehicle? ar Jūsų automobilis yra apdraustas?
could I see your insurance documents? ar galėčiau pamatyti jūsų draudimo dokumentus?
have you had anything to drink? ar Jūs ką nors gėrėte?
how much have you had to drink? kiek Jūs išgėrėte?
could you blow into this tube, please? ar galėtumėte papūsti į vamzdelį?

Jūs galite pamatyti

Stop Sustoti
Give way Duoti kelią
No entry Nėra įvažiavimo
One way Vienpusis eismas
Parking Stovėjimas
No parking Stovėti negalima
No stopping Negalima sustoti
Vehicles will be clamped Automobilių ratai bus užblokuoti
Keep left Laikykis kairės
Get in lane Įvažiuokite / rikiuokitės į teisingą juostą
Slow down Sulėtinkite
No overtaking Negalima lenkti
School Mokykla
Low bridge Žemas tiltas
Level crossing Geležinkelio pervaža
Bus lane Kelio juosta autobusams
No through road Akligatvis
Caution Dėmesio
Fog Rūkas
Diversion Nukreipimas
Road closed Kelias uždarytas
Roadworks Kelio darbai
Accident ahead Priekyje avarija
Queue ahead Priekyje eilės
Queues after next junction Eilės po kito greitkelio susikirtimo
On tow Velkamas
Services Paslaugos
Air Oras
Water Vanduo
Don't drink and drive Nevairuok išgėręs
sound

Visos anglų kalbos frazės šiame tinklapyje turi įgarsinimą — tiesiog paspauskite ant bet kurios frazės.

Mobilioji programėlė

Mūsų apdovanojimus pelniusi angliškų frazių gido programėlė Android įrenginiams savyje talpina daugiau nei 6000 naudingų frazių ir žodžių su įgarsinimu.

Get it on Google Play