Viešbučiai ir apgyvendinimas

Šitie išsireiškimai gali praversti renkantis, kur apsistoti.

can you recommend any good …? ar galėtumėte rekomenduoti gerą …?
hotels viešbutį
B&Bs; (bed and breakfasts sutrumpinimas) nakvynę ir pusryčius
self-catering apartments butą, kur galima gamintis maistą
youth hostels hostelį
campsites stovyklavietę
how many stars does it have? kiek žvaigždučių jis/ji turi?
I'd like to stay in the city centre aš norėčiau apsistoti miesto centre
how much do you want to pay? kiek Jūs pasiruošę mokėti?
how far is it from the …? kokiu atstumu tai yra nuo …?
city centre miesto centro
airport oro uosto
railway station traukinių stoties
sound

Visos anglų kalbos frazės šiame tinklapyje turi įgarsinimą — tiesiog paspauskite ant bet kurios frazės.

Mobilioji programėlė

Mūsų apdovanojimus pelniusi angliškų frazių gido programėlė Android įrenginiams savyje talpina daugiau nei 6000 naudingų frazių ir žodžių su įgarsinimu.

Get it on Google Play