Mėnesiai ir metų laikai

Išmokite mėnesių ir metų laikų pavadinimus estiškai. Atkreipkite dėmesį, kad mėnesių pavadinimai nėra rašomi iš didžiosios raidės.

Mėnesiai

jaanuarsausis
veebruarvasaris
märtskovas
aprillbalandis
maigegužė
juunibirželis
juuliliepa
augustrugpjūtis
septemberrugsėjis
oktooberspalis
novemberlapkritis
detsembergruodis
jaanuarissausį
veebruarisvasarį
märtsiskovą
aprillisbalandį
maisgegužę
juunisbirželį
juulisliepą
augustisrugpjūtį
septembrisrugsėjį
oktoobrisspalį
novembrislapkritį
detsembrisgruodį

Metų laikai

kevadpavasaris
suvivasara
sügisruduo
talvžiema
kevadelpavasarį
suvelvasarą
sügiselrudenį
talvelžiemą

Atostogos ir šventės

lihavõttedVelykos
jõuludKalėdos