Mėnesiai ir metų laikai

Learn how to say the names of months and seasons in Estonian. Note that the names of months are not written with an initial capital letter.

Mėnesiai

jaanuarsausis
veebruarvasaris
märtskovas
aprillbalandis
maigegužė
juunibirželis
juuliliepa
augustrugpjūtis
septemberrugsėjis
oktooberspalis
novemberlapkritis
detsembergruodis
jaanuarissausį
veebruarisvasarį
märtsiskovą
aprillisbalandį
maisgegužę
juunisbirželį
juulisliepą
augustisrugpjūtį
septembrisrugsėjį
oktoobrisspalį
novembrislapkritį
detsembrisgruodį

Metų laikai

kevadpavasaris
suvivasara
sügisruduo
talvžiema
kevadelpavasarį
suvelvasarą
sügiselrudenį
talvelžiemą

Atostogos ir šventės

lihavõttedVelykos
jõuludKalėdos