Skaičiai

Išmokite, kaip sakyti skaičius ispaniškai.

Kiekiniai skaičiai

ceronulis
unovienas
dosdu
trestrys
cuatroketuri
cincopenki
seisšeši
sieteseptyni
ochoaštuoni
nuevedevyni
diezdešimt
oncevienuolika
docedvylika
trecetrylika
catorceketuriolika
quincepenkiolika
dieciséisšešiolika
diecisieteseptyniolika
dieciochoaštuoniolika
diecinuevedevyniolika
veintedvidešimt
veintiunodvidešimt vienas
veintidósdvidešimt du
veintitrésdvidešimt trys
veinticuatro
veinticinco
veintiséis
veintisiete
veintiocho
veintinueve
treintatrisdešimt
treinta y uno
treinta y dos
treinta y tres
treinta y cuatro
treinta y cinco
treinta y seis
treinta y siete
treinta y ocho
treinta y nueve
cuarentaketuriasdešimt
cuarenta y uno
cuarenta y dos
cuarenta y tres
cincuentapenkiasdešimt
sesentašešiasdešimt
setentaseptyniasdešimt
ochentaaštuoniasdešimt
noventadevyniasdešimt
cienšimtas
ciento unošimtas vienas
doscientosdu šimtai
trescientostrys šimtai
miltūkstantis
dos mildu tūkstančiai
tres miltrys tūkstančiai
un millónmilijonas
mil millonesmilijardas

Kelintiniai skaičiai

primeropirmas
segundoantras
tercerotrečias
cuartoketvirtas
quintopenktas
sextošeštas
séptimoseptintas
octavoaštuntas
novenodevintas
décimodešimtas
undécimovienuoliktas
duodécimodvyliktas
decimotercerotryliktas
decimocuartoketurioliktas
decimoquintopenkioliktas
decimosextošešioliktas
decimoséptimoseptynioliktas
decimoctavoaštuonioliktas
decimonovenodevynioliktas
vigésimodvidešimtas
vigésimo primerodvidešimt pirmas
vigésimo segundodvidešimt antras
vigésimo tercerodvidešimt trečias
fiftieth
trigésimotrisdešimtas
cuadrágesimoketuriasdešimtas
quincuagésimo
sexagésimošešiasdešimtas
septuagésimoseptyniasdešimtas
octogésimoaštuoniasdešimtas
nonagésimodevyniasdešimtas
centésimošimtasis
sound

Šio tinklapio ispanų kalbos žodynas turi įgarsinimą — tiesiog paspauskite ant bet kurio žodžio.