Skaičiai

Išmokite, kaip sakyti skaičius ispaniškai.

Kiekiniai skaičiai

ceronulis
uno (una)vienas
dosdu
trestrys
cuatroketuri
cincopenki
seisšeši
sieteseptyni
ochoaštuoni
nuevedevyni
diezdešimt
oncevienuolika
docedvylika
trecetrylika
catorceketuriolika
quincepenkiolika
dieciséisšešiolika
diecisieteseptyniolika
dieciochoaštuoniolika
diecinuevedevyniolika
veintedvidešimt
veintiunodvidešimt vienas
veintidósdvidešimt du
veintitrésdvidešimt trys
veinticuatrodvidešimt keturi
veinticincodvidešimt penki
veintiséisdvidešimt šeši
veintisietedvidešimt septyni
veintiochodvidešimt aštuoni
veintinuevedvidešimt devyni
treintatrisdešimt
treinta y unotrisdešimt vienas
treinta y dostrisdešimt du
treinta y trestrisdešimt trys
treinta y cuatrotrisdešimt keturi
treinta y cincotrisdešimt penki
treinta y seistrisdešimt šeši
treinta y sietetrisdešimt septyni
treinta y ochotrisdešimt aštuoni
treinta y nuevetrisdešimt devyni
cuarentaketuriasdešimt
cuarenta y unoketuriasdešimt vienas
cuarenta y dosketuriasdešimt du
cuarenta y tresketuriasdešimt trys
cincuentapenkiasdešimt
sesentašešiasdešimt
setentaseptyniasdešimt
ochentaaštuoniasdešimt
noventadevyniasdešimt
cienšimtas
ciento unošimtas vienas
doscientosdu šimtai
trescientostrys šimtai
milvienas tūkstantis, tūkstantis
dos mildu tūkstančiai
tres miltrys tūkstančiai
un millónvienas milijonas, milijonas
mil millonesvienas milijardas, milijardas

Kartojimas

una vezvieną kartą
dos vecesdu kartus
tres vecestris kartus
cuatro vecesketuris kartus
cinco vecespenkis kartus

Kelintiniai skaičiai

primeropirmas
segundoantras
tercerotrečias
cuartoketvirtas
quintopenktas
sextošeštas
séptimoseptintas
octavoaštuntas
novenodevintas
décimodešimtas
undécimovienuoliktas
duodécimodvyliktas
decimotercerotryliktas
decimocuartoketurioliktas
decimoquintopenkioliktas
decimosextošešioliktas
decimoséptimoseptynioliktas
decimoctavoaštuonioliktas
decimonovenodevynioliktas
vigésimodvidešimtas
vigésimo primerodvidešimt pirmas
vigésimo segundodvidešimt antras
vigésimo tercerodvidešimt trečias
trigésimotrisdešimtas
cuadrágesimoketuriasdešimtas
quincuagésimopenkiasdešimtas
sexagésimošešiasdešimtas
septuagésimoseptyniasdešimtas
octogésimoaštuoniasdešimtas
nonagésimodevyniasdešimtas
centésimošimtasis

Kiti naudingi žodžiai

acerca de arba aproximadamenteapie
más dedaugiau nei
menos demažiau nei

Pavydžiai

3636
5454
8989
106106
123123
678678
3.2943 294
9.7559 755
2.608.4112 608 411
0,50,5
4,934,93
87,0487,04
sound

Šio tinklalapio ispanų kalbos žodynas turi įgarsinimą — tiesiog paspauskite ant bet kurio žodžio.