Naudojimasis telefonu

Frazės šioje skiltyje yra paprastai naudojamos kalbant telfonu, kai skambinama į informaciją ir naudojantis mobiliuoju.

digame!
si!
¿podría hablar con ...?
¿está ... en casa?
un momento, por favorminutėlę
te paso con él/ella
le paso con él/ella
sí, soy yo
¿quieres dejar un recado?