Skaičiai

Išmokite, kaip sakyti skaičius itališkai.

Kiekiniai skaičiai

zeronulis
unovienas
duedu
tretrys
quattroketuri
cinquepenki
seišeši
setteseptyni
ottoaštuoni
novedevyni
diecidešimt
undicivienuolika
dodicidvylika
tredicitrylika
quattordiciketuriolika
quindicipenkiolika
sedicišešiolika
diciassetteseptyniolika
diciottoaštuoniolika
diciannovedevyniolika
ventidvidešimt
ventunodvidešimt vienas
ventiduedvidešimt du
ventitredvidešimt trys
ventiquattrodvidešimt keturi
venticinquedvidešimt penki
ventiseidvidešimt šeši
ventisettedvidešimt septyni
ventottodvidešimt aštuoni
ventinovedvidešimt devyni
trentatrisdešimt
trentunotrisdešimt vienas
trentaduetrisdešimt du
trentatretrisdešimt trys
trentaquattrotrisdešimt keturi
trentacinquetrisdešimt penki
trentaseitrisdešimt šeši
trentasettetrisdešimt septyni
trentottotrisdešimt aštuoni
trentanovetrisdešimt devyni
quarantaketuriasdešimt
quarantunoketuriasdešimt vienas
quarantadueketuriasdešimt du
quarantatreketuriasdešimt trys
cinquantapenkiasdešimt
sessantašešiasdešimt
settantaseptyniasdešimt
ottantaaštuoniasdešimt
novantadevyniasdešimt
centošimtas
centounošimtas vienas
duecentodu šimtai
trecentotrys šimtai
millevienas tūkstantis, tūkstantis
duemiladu tūkstančiai
tremilatrys tūkstančiai
un milionevienas milijonas, milijonas
un miliardovienas milijardas, milijardas

Kartojimas

una voltavieną kartą
due voltedu kartus
tre voltetris kartus
quattro volteketuris kartus
cinque voltepenkis kartus

Kelintiniai skaičiai

primopirmas
secondoantras
terzotrečias
quartoketvirtas
quintopenktas
sestošeštas
settimoseptintas
ottavoaštuntas
nonodevintas
decimodešimtas
undicesimovienuoliktas
dodicesimodvyliktas
tredicesimotryliktas
quattordicesimoketurioliktas
quindicesimopenkioliktas
sedicesimošešioliktas
diciassettesimoseptynioliktas
diciottesimoaštuonioliktas
diciannovesimodevynioliktas
ventesimodvidešimtas
ventunesimodvidešimt pirmas
ventiduesimodvidešimt antras
ventitreesimodvidešimt trečias
trentesimotrisdešimtas
quarantesimoketuriasdešimtas
cinquantesimopenkiasdešimtas
sessantesimošešiasdešimtas
settantesimoseptyniasdešimtas
ottantesimoaštuoniasdešimtas
novantesimodevyniasdešimtas
centesimošimtasis

Kiti naudingi žodžiai

circa arba approssimativamenteapie
oltre arba più didaugiau nei
sotto arba meno dimažiau nei

Pavydžiai

3636
5454
8989
106106
123123
678678
3.2943 294
9.7559 755
2.608.4112 608 411
0,50,5
4,934,93
87,0487,04
sound

Šio tinklalapio italų kalbos žodynas turi įgarsinimą — tiesiog paspauskite ant bet kurio žodžio.

Palaikykite mūsų darbą

Padėkite mums tobulinti šią svetainę tapdami Patreon rėmėjais. Privalumai apima visų skelbimų pašalinimą iš svetainės ir prieigą prie „Speak Languages Discord“ kanalo.

Tapk rėmėju