Oras

Čia yra keleta itališkų frazių, kurias Jūs galėsite vartoti kalbant apie orą.

che tempo fa?koks yra oras?
com'è il tempo?
è bel tempo
è brutto tempo
sta piovendolyja
sta nevicandosninga
c'è molto ventovėjuota
è umido
fa caldokaršta
fa freddošalta
è molto caldo
è molto freddo