Šeima

Čia yra kai kurie olandiški žodžiai, susiję su šeima, tokie kaip šeimos narių pavadinimai, žodžiai šeimyninės padėties aprašymui bei kai kurie žodžiai, susiję su vestuvėmis.

vadertėvas
moedermotina
broerbrolis
zussesuo
zoonsūnus
dochterduktė
oomdėdė
tanteteta
grootvadersenelis
grootmoedersenelė, močiutė
neefsūnėnas
nichtdukterėčia
schoonvaderuošvis
schoonmoederuošvė
schoonbroersvainis, dieveris
schoonnzusbrolienė, svainė
schoondochtermarti, sūnaus žmona
schoonzoonžentas, dukters vyras
manvyras, sutuoktinis
vrouwdama
peetvaderkrikštatėvis
peetmoederkrikštamotė