Skaičiai

Išmokite, kaip sakyti skaičius olandiškai.

Kiekiniai skaičiai

nulnulis
éénvienas
tweedu
drietrys
vierketuri
vijfpenki
zesšeši
zevenseptyni
achtaštuoni
negendevyni
tiendešimt
elfvienuolika
twaalfdvylika
dertientrylika
veertienketuriolika
vijftienpenkiolika
zestienšešiolika
zeventienseptyniolika
achttienaštuoniolika
negentiendevyniolika
twintigdvidešimt
éénentwintigdvidešimt vienas
tweeëntwintigdvidešimt du
drieëntwintigdvidešimt trys
vierentwintigdvidešimt keturi
vijfentwintigdvidešimt penki
zesentwintigdvidešimt šeši
zevenentwintigdvidešimt septyni
achtentwintigdvidešimt aštuoni
negenentwintigdvidešimt devyni
dertigtrisdešimt
eenendertigtrisdešimt vienas
tweeëndertigtrisdešimt du
drieëndertigtrisdešimt trys
vierendertigtrisdešimt keturi
vijfendertigtrisdešimt penki
zesendertigtrisdešimt šeši
zevenendertigtrisdešimt septyni
achtendertigtrisdešimt aštuoni
negenendertigtrisdešimt devyni
veertigketuriasdešimt
eenenveertigketuriasdešimt vienas
tweeënveertigketuriasdešimt du
drieënveertigketuriasdešimt trys
vijftigpenkiasdešimt
zestigšešiasdešimt
zeventigseptyniasdešimt
tachtigaštuoniasdešimt
negentigdevyniasdešimt
honderdšimtas
honderd en éénšimtas vienas
tweehonderddu šimtai
driehonderdtrys šimtai
duizendvienas tūkstantis, tūkstantis
tweeduizenddu tūkstančiai
drieduizendtrys tūkstančiai
miljoenvienas milijonas, milijonas
miljardvienas milijardas, milijardas

Kartojimas

eenmaalvieną kartą
tweemaaldu kartus
driemaaltris kartus
viermaalketuris kartus
vijfmaalpenkis kartus

Kelintiniai skaičiai

eerstepirmas
tweedeantras
derdetrečias
vierdeketvirtas
vijfdepenktas
zesdešeštas
zevendeseptintas
achtsteaštuntas
negendedevintas
tiendedešimtas
elfdevienuoliktas
twaalfdedvyliktas
dertiendetryliktas
veertiendeketurioliktas
vijftiendepenkioliktas
zestiendešešioliktas
zeventiendeseptynioliktas
achttiendeaštuonioliktas
negentiendedevynioliktas
twintigstedvidešimtas
eenentwintigstedvidešimt pirmas
tweeëntwintigstedvidešimt antras
drieëntwintigstedvidešimt trečias
dertigstetrisdešimtas
veertigsteketuriasdešimtas
vijftigstepenkiasdešimtas
zestigstešešiasdešimtas
zeventigsteseptyniasdešimtas
tachtigsteaštuoniasdešimtas
negentigstedevyniasdešimtas
honderdstešimtasis

Kiti naudingi žodžiai

ongeveerapie
meer dandaugiau nei
minder danmažiau nei

Pavydžiai

3636
5454
8989
106106
123123
678678
3.2943 294
9.7559 755
2.608.4112 608 411
0,50,5
4,934,93
87,0487,04
sound

Šio tinklalapio olandų kalbos žodynas turi įgarsinimą — tiesiog paspauskite ant bet kurio žodžio.