Skaičiai

Išmokite, kaip sakyti skaičius olandiškai.

Kiekiniai skaičiai

nulnulis
éénvienas
tweedu
drietrys
vierketuri
vijfpenki
zesšeši
zevenseptyni
achtaštuoni
negendevyni
tiendešimt
elfvienuolika
twaalfdvylika
dertientrylika
veertienketuriolika
vijftienpenkiolika
zestienšešiolika
zeventienseptyniolika
achttienaštuoniolika
negentiendevyniolika
twintigdvidešimt
éénentwintigdvidešimt vienas
tweeëntwintigdvidešimt du
drieëntwintigdvidešimt trys
dertigtrisdešimt
vertigketuriasdešimt
vijftigpenkiasdešimt
zestigšešiasdešimt
zeventigseptyniasdešimt
tachtigaštuoniasdešimt
negentigdevyniasdešimt
honderdšimtas
tweehonderddu šimtai
driehonderdtrys šimtai
duizendtūkstantis
tweeduizenddu tūkstančiai
drieduizendtrys tūkstančiai
miljoenmilijonas
biljoenmilijardas

Kelintiniai skaičiai

eerstepirmas
tweedeantras
derdetrečias
vierdeketvirtas
vijfdepenktas
zesdešeštas
zevendeseptintas
achtseaštuntas
negendedevintas
tiendedešimtas
elfdevienuoliktas
twaalfdedvyliktas
dertiendetryliktas
veertiendeketurioliktas
vijftiendepenkioliktas
zestiendešešioliktas
zeventiendeseptynioliktas
achttiendeaštuonioliktas
negentiendedevynioliktas
twintigstedvidešimtas
dertigstetrisdešimtas
veertigsteketuriasdešimtas
vijftigstepenkiasdešimtas
zestigstešešiasdešimtas
zeventigsteseptyniasdešimtas
tachtigsteaštuoniasdešimtas
negentigstedevyniasdešimtas
honderdstešimtasis