Skaičiai

Išmokite, kaip sakyti skaičius portugališkai.

Kiekiniai skaičiai

um, umavienas
dois, duasdu
trêstrys
quatroketuri
cincopenki
seisšeši
seteseptyni
oitoaštuoni
novedevyni
dezdešimt
onzevienuolika
dozedvylika
trezetrylika
catorzeketuriolika
quinzepenkiolika
dezasseisšešiolika
dezasseteseptyniolika
dezoitoaštuoniolika
dezanovedevyniolika
vintedvidešimt
vinte e um, vinte e umadvidešimt vienas
vinte e dois, vinte e duasdvidešimt du
vinte e trêsdvidešimt trys
trintatrisdešimt
quarentaketuriasdešimt
cinquentapenkiasdešimt
sessentašešiasdešimt
setentaseptyniasdešimt
oitentaaštuoniasdešimt
noventadevyniasdešimt
cemšimtas
cento e um, cento e umašimtas vienas
cento e dois, cento e duas
cento e três
duzentos, duzentasdu šimtai
trezentos, trezentastrys šimtai
quatrocentos, quatrocentas
quinhentos, quinhentas
seiscentos, seiscentas
setecentos, setecentas
oitocentos, oitocentas
novecentos, novecentas
miltūkstantis
dois mil, duas mildu tūkstančiai
três miltrys tūkstančiai
um milhãomilijonas

Kelintiniai skaičiai

primeiropirmas
segundoantras
terceirotrečias
quartoketvirtas
quintopenktas
sextošeštas
sétimoseptintas
oitavoaštuntas
nonodevintas
décimodešimtas
décimo primeirovienuoliktas
décimo segundodvyliktas
décimo terceirotryliktas
décimo quartoketurioliktas
décimo quintopenkioliktas
décimo sextošešioliktas
décimo sétimoseptynioliktas
décimo oitavoaštuonioliktas
décimo nonodevynioliktas
vigésimodvidešimtas