Skaičiai

Išmokite, kaip sakyti skaičius portugališkai.

Kiekiniai skaičiai

zeronulis
um, umavienas
dois, duasdu
trêstrys
quatroketuri
cincopenki
seisšeši
seteseptyni
oitoaštuoni
novedevyni
dezdešimt
onzevienuolika
dozedvylika
trezetrylika
catorzeketuriolika
quinzepenkiolika
dezasseisšešiolika
dezasseteseptyniolika
dezoitoaštuoniolika
dezanovedevyniolika
vintedvidešimt
vinte e um, vinte e umadvidešimt vienas
vinte e dois, vinte e duasdvidešimt du
vinte e trêsdvidešimt trys
vinte e quatrodvidešimt keturi
vinte e cincodvidešimt penki
vinte e seisdvidešimt šeši
vinte e setedvidešimt septyni
vinte e oitodvidešimt aštuoni
vinte e novedvidešimt devyni
trintatrisdešimt
trinta e um, trinta e umatrisdešimt vienas
trinta e dois, trinta e duastrisdešimt du
trinta e trêstrisdešimt trys
trinta e quatrotrisdešimt keturi
trinta e cincotrisdešimt penki
trinta e seistrisdešimt šeši
trinta e setetrisdešimt septyni
trinta e oitotrisdešimt aštuoni
trinta e novetrisdešimt devyni
quarentaketuriasdešimt
quarenta e um, quarenta e umaketuriasdešimt vienas
quarenta e dois, quarenta e duasketuriasdešimt du
quarenta e trêsketuriasdešimt trys
cinquentapenkiasdešimt
sessentašešiasdešimt
setentaseptyniasdešimt
oitentaaštuoniasdešimt
noventadevyniasdešimt
uma centena arba cemšimtas
duzentosdu šimtai
trezentostrys šimtai
um milhar arba milvienas tūkstantis, tūkstantis
dois mil, duas mildu tūkstančiai
três miltrys tūkstančiai
um milhãovienas milijonas, milijonas
um biliãovienas milijardas, milijardas

Kartojimas

uma vezvieną kartą
duas vezesdu kartus
três vezestris kartus
quatro vezesketuris kartus
cinco vezespenkis kartus

Kelintiniai skaičiai

primeiropirmas
segundoantras
terceirotrečias
quartoketvirtas
quintopenktas
sextošeštas
sétimoseptintas
oitavoaštuntas
nonodevintas
décimodešimtas
décimo primeirovienuoliktas
décimo segundodvyliktas
décimo terceirotryliktas
décimo quartoketurioliktas
décimo quintopenkioliktas
décimo sextošešioliktas
décimo sétimoseptynioliktas
décimo oitavoaštuonioliktas
décimo nonodevynioliktas
vigésimodvidešimtas
vigésimo primeirodvidešimt pirmas
vigésimo segundodvidešimt antras
vigésmio terceirodvidešimt trečias
trigésimotrisdešimtas
quadragésimoketuriasdešimtas
quinquagésimopenkiasdešimtas
sexagésimošešiasdešimtas
setuagésimoseptyniasdešimtas
octogésimoaštuoniasdešimtas
nonagésimodevyniasdešimtas
centésimošimtasis

Kiti naudingi žodžiai

cerca de arba aproximadamenteapie
mais que arba mais do quedaugiau nei
menos que arba menos do quemažiau nei

Pavydžiai

3636
5454
8989
106106
123123
678678
3.2943 294
9.7559 755
2.608.4112 608 411
0,50,5
4,934,93
87,0487,04
sound

Šio tinklalapio portugalų kalbos žodynas turi įgarsinimą — tiesiog paspauskite ant bet kurio žodžio.

Palaikykite mūsų darbą

Padėkite mums tobulinti šią svetainę tapdami Patreon rėmėjais. Privalumai apima visų skelbimų pašalinimą iš svetainės ir prieigą prie „Speak Languages Discord“ kanalo.

Tapk rėmėju