Skaičiai

Išmokite, kaip sakyti skaičius prancūziškai.

Kiekiniai skaičiai

zéronulis
un, unevienas
deuxdu
troistrys
quatreketuri
cinqpenki
sixšeši
septseptyni
huitaštuoni
neufdevyni
dixdešimt
onzevienuolika
douzedvylika
treizetrylika
quatorzeketuriolika
quinzepenkiolika
seizešešiolika
dix-septseptyniolika
dix-huitaštuoniolika
dix-neufdevyniolika
vingtdvidešimt
vingt et un or vingt-et-undvidešimt vienas
vingt-deuxdvidešimt du
vingt-troisdvidešimt trys
vingt-quatre
vingt-cinq
vingt-six
vingt-sept
vingt-huit
vingt-neuf
trentetrisdešimt
trente et un or trente-et-un
trente-deux
trente-trois
quaranteketuriasdešimt
cinquantepenkiasdešimt
soixantešešiasdešimt
soixante et un or soixante-et-un
soixante-deux
soixante-trois
soixante-quatre
soixante-cinq
soixante-six
soixante-sept
soixante-huit
soixante-neuf
soixante-dixseptyniasdešimt
soixante et onze or soixante-et-onze
soixante-douze
soixante-treize
soixante-quatorze
soixante-quinze
soixante-seize
soixante-dix-sept
soixante-dix-huit
soixante-dix-neuf
quatre-vingtsaštuoniasdešimt
quatre-vingt-un
quatre-vingt-deux
quatre-vingt-trois
quatre-vingt-quatre
quatre-vingt-cinq
quatre-vingt-six
quatre-vingt-sept
quatre-vingt-huit
quatre-vingt-neuf
quatre-vingt-dixdevyniasdešimt
quatre-vingt-onze
quatre-vingt-douze
quatre-vingt-treize
quatre-vingt-quatorze
quatre-vingt-quinze
quatre-vingt-seize
quatre-vingt-dix-sept
quatre-vingt-dix-huit
quatre-vingt-dix-neuf
centšimtas
cent un or cent-unšimtas vienas
deux cents or deux-centsdu šimtai
trois cents or trois-centstrys šimtai
milletūkstantis
deux milledu tūkstančiai
trois milletrys tūkstančiai
un millionmilijonas
un milliardmilijardas

Kelintiniai skaičiai

premier, premièrepirmas
deuxième or second, secondesekundė
troisièmetrečias
quatrièmeketvirtas
cinquièmepenktas
sixièmešeštas
septièmeseptintas
huitièmeaštuntas
neuvièmedevintas
dixièmedešimtas
onzièmevienuoliktas
douzièmedvyliktas
treizièmetryliktas
quatorzièmeketurioliktas
quinzièmepenkioliktas
seizièmešešioliktas
dix-septièmeseptynioliktas
dix-huitièmeaštuonioliktas
dix-neuvièmedevynioliktas
vingtièmedvidešimtas
sound

Šio tinklapio prancūzų kalbos žodynas turi įgarsinimą — tiesiog paspauskite ant bet kurio žodžio.