Rusiškos frazės

Šioje dalyje rasite plačiai vartojamas rusiškas frazes, kurios pagelbės kasdienėse situacijose.