Skaičiai

Išmokite, kaip sakyti skaičius suomiškai.

Kiekiniai skaičiai

nollanulis
yksivienas
kaksidu
kolmetrys
neljäketuri
viisipenki
kuusišeši
seitsemänseptyni
kahdeksanaštuoni
yhdeksändevyni
kymmenendešimt
yksitoistavienuolika
kaksitoistadvylika
kolmetoistatrylika
neljätoistaketuriolika
viisitoistapenkiolika
kuusitoistašešiolika
seitsemäntoistaseptyniolika
kahdeksantoistaaštuoniolika
yhdeksäntoistadevyniolika
kaksikymmentädvidešimt
kaksikymmentäyksidvidešimt vienas
kaksikymmentäkaksidvidešimt du
kaksikymmentäkolmedvidešimt trys
kaksikymmentäneljädvidešimt keturi
kaksikymmentäviisidvidešimt penki
kaksikymmentäkuusidvidešimt šeši
kaksikymmentäseitsemändvidešimt septyni
kaksikymmentäkahdeksandvidešimt aštuoni
kaksikymmentäyhdeksändvidešimt devyni
kolmekymmentätrisdešimt
neljäkymmentäketuriasdešimt
viisikymmentäpenkiasdešimt
kuusikymmentäšešiasdešimt
seitsemänkymmentäseptyniasdešimt
kahdeksankymmentäaštuoniasdešimt
yhdeksänkymmentädevyniasdešimt
satašimtas
satayksišimtas vienas
kaksisataadu šimtai
kolmesataatrys šimtai
tuhatvienas tūkstantis, tūkstantis
kaksituhattadu tūkstančiai
kolmetuhattatrys tūkstančiai
miljoonavienas milijonas, milijonas
miljardivienas milijardas, milijardas

Kelintiniai skaičiai

ensimmäinenpirmas
toinenantras
kolmastrečias
neljäsketvirtas
viidespenktas
kuudesšeštas
seitsemässeptintas
kahdeksasaštuntas
yhdeksäsdevintas
kymmenesdešimtas
yhdestoistavienuoliktas
kahdestoistadvyliktas
kolmastoistatryliktas
neljästoistaketurioliktas
viidestoistapenkioliktas
kuudestoistašešioliktas
seitsemästoistaseptynioliktas
kahdeksastoistaaštuonioliktas
yhdeksästoistadevynioliktas
kahdeskymmenesdvidešimtas

Kartojimas

kerranvieną kartą
kaksi kertaadu kartus
kolme kertaatris kartus
neljä kertaaketuris kartus
viisi kertaapenkis kartus

Kiti naudingi žodžiai

noinapie
ylidaugiau nei
allemažiau nei

Pavydžiai

3636
5454
8989
106106
123123
678678
32943 294
97559 755
2 608 4112 608 411
0,50,5
4,934,93
87,0487,04
sound

Šio tinklalapio suomių kalbos žodynas turi įgarsinimą — tiesiog paspauskite ant bet kurio žodžio.

Palaikykite mūsų darbą

Padėkite mums tobulinti šią svetainę tapdami Patreon rėmėjais. Privalumai apima visų skelbimų pašalinimą iš svetainės ir prieigą prie „Speak Languages Discord“ kanalo.

Tapk rėmėju