Skaičiai

Išmokite, kaip sakyti skaičius vokiškai.

Kiekiniai skaičiai

nullnulis
einsvienas
zweidu
dreitrys
vierketuri
fünfpenki
sechsšeši
siebenseptyni
achtaštuoni
neundevyni
zehndešimt
elfvienuolika
zwölfdvylika
dreizehntrylika
vierzehnketuriolika
fünfzehnpenkiolika
sechzehnšešiolika
siebzehnseptyniolika
achtzehnaštuoniolika
neunzehndevyniolika
zwanzigdvidešimt
einundzwanzigdvidešimt vienas
zweiundzwanzigdvidešimt du
dreiundzwanzigdvidešimt trys
dreißigtrisdešimt
vierzigketuriasdešimt
fünfzigpenkiasdešimt
sechzigšešiasdešimt
siebzigseptyniasdešimt
achtzigaštuoniasdešimt
neunzigdevyniasdešimt
einhundertšimtas
einhundertundeinsšimtas vienas
zweihundertdu šimtai
dreihunderttrys šimtai
eintausendtūkstantis
zweitausenddu tūkstančiai
dreitausendtrys tūkstančiai
eine Millionmilijonas
eine Milliardemilijardas

Kelintiniai skaičiai

erstepirmas
zweiteantras
drittetrečias
vierteketvirtas
fünftepenktas
sechstešeštas
siebteseptintas
achteaštuntas
neuntedevintas
zehntedešimtas
elftevienuoliktas
zwölftedvyliktas
dreizehntetryliktas
vierzehnteketurioliktas
fünfzehntepenkioliktas
sechzehntešešioliktas
siebzehnteseptynioliktas
achtzehnteaštuonioliktas
neunzehntedevynioliktas
zwanzigstedvidešimtas
einundzwanzigstedvidešimt pirmas
zweiundzwanzigstedvidešimt antras
dreiundzwanzigstedvidešimt trečias
sound

Šio tinklapio vokiečių kalbos žodynas turi įgarsinimą — tiesiog paspauskite ant bet kurio žodžio.