Skaičiai

Išmokite, kaip sakyti skaičius vokiškai.

Kiekiniai skaičiai

nullnulis
einsvienas
zweidu
dreitrys
vierketuri
fünfpenki
sechsšeši
siebenseptyni
achtaštuoni
neundevyni
zehndešimt
elfvienuolika
zwölfdvylika
dreizehntrylika
vierzehnketuriolika
fünfzehnpenkiolika
sechzehnšešiolika
siebzehnseptyniolika
achtzehnaštuoniolika
neunzehndevyniolika
zwanzigdvidešimt
einundzwanzigdvidešimt vienas
zweiundzwanzigdvidešimt du
dreiundzwanzigdvidešimt trys
vierundzwanzigdvidešimt keturi
fünfundzwanzigdvidešimt penki
sechsundzwanzigdvidešimt šeši
siebenundzwanzigdvidešimt septyni
achtundzwanzigdvidešimt aštuoni
neunundzwanzigdvidešimt devyni
dreißigtrisdešimt
einunddreißigtrisdešimt vienas
zweiunddreißigtrisdešimt du
dreiunddreißigtrisdešimt trys
vierunddreißigtrisdešimt keturi
fünfunddreißigtrisdešimt penki
sechsunddreißigtrisdešimt šeši
siebenunddreißigtrisdešimt septyni
achtunddreißigtrisdešimt aštuoni
neununddreißigtrisdešimt devyni
vierzigketuriasdešimt
einundvierzigketuriasdešimt vienas
zweiundvierzigketuriasdešimt du
dreiundvierzigketuriasdešimt trys
fünfzigpenkiasdešimt
sechzigšešiasdešimt
siebzigseptyniasdešimt
achtzigaštuoniasdešimt
neunzigdevyniasdešimt
einhundertšimtas
einhundertundeinsšimtas vienas
zweihundertdu šimtai
dreihunderttrys šimtai
eintausendvienas tūkstantis, tūkstantis
zweitausenddu tūkstančiai
dreitausendtrys tūkstančiai
eine Millionvienas milijonas, milijonas
eine Milliardevienas milijardas, milijardas

Kartojimas

einmalvieną kartą
zweimaldu kartus
dreimaltris kartus
viermalketuris kartus
fünfmalpenkis kartus

Kelintiniai skaičiai

erstepirmas
zweiteantras
drittetrečias
vierteketvirtas
fünftepenktas
sechstešeštas
siebteseptintas
achteaštuntas
neuntedevintas
zehntedešimtas
elftevienuoliktas
zwölftedvyliktas
dreizehntetryliktas
vierzehnteketurioliktas
fünfzehntepenkioliktas
sechzehntešešioliktas
siebzehnteseptynioliktas
achtzehnteaštuonioliktas
neunzehntedevynioliktas
zwanzigstedvidešimtas
einundzwanzigstedvidešimt pirmas
zweiundzwanzigstedvidešimt antras
dreiundzwanzigstedvidešimt trečias
dreißigstetrisdešimtas
vierzigsteketuriasdešimtas
fünfzigstepenkiasdešimtas
sechzigstešešiasdešimtas
siebzigsteseptyniasdešimtas
achtzigsteaštuoniasdešimtas
neunzigstedevyniasdešimtas
hundertstešimtasis

Kiti naudingi žodžiai

um arba ungefährapie
über arba mehr alsdaugiau nei
unter arba weniger alsmažiau nei

Pavydžiai

3636
5454
8989
106106
123123
678678
3 2943 294
9 7559 755
2 608 4112 608 411
0,50,5
4,934,93
87,0487,04
sound

Šio tinklalapio vokiečių kalbos žodynas turi įgarsinimą — tiesiog paspauskite ant bet kurio žodžio.

Palaikykite mūsų darbą

Padėkite mums tobulinti šią svetainę tapdami Patreon rėmėjais. Privalumai apima visų skelbimų pašalinimą iš svetainės ir prieigą prie „Speak Languages Discord“ kanalo.

Tapk rėmėju