Šeima ir santykiai

Čia yra keleta naudingų vokiškų frazių pokalbiams apie šeimą ir santykius. Išmokite papasakoti apie brolius ir seseris, vaikus ir kitus šeimos narius, taip pat ir apie Jūsų šeimyninę padėtį.

Broliai ir seserys

Hast du Geschwister?Ar turi brolių ar seserų?
Ja, ich habe …Taip, aš turiu …
einen Bruderbrolį
eine Schwesterseserį
einen älteren Brudervyresnį brolį
eine jüngere Schwesterjaunesnę seserį
zwei Brüderdu brolius
zwei Schwesterndvi seseris
einen Bruder und zwei Schwesternvieną brolį ir dvi seseris
Nein, ich bin EinzelkindNe, aš vienturtis

Vaikai ir anūkai

Hast du Kinder?Ar turite vaikų?
Ja, ich habe …Taip, aš turiu …
einen Jungen und ein Mädchenberniuką ir mergaitę
ein kleines Babykūdikį
drei Kindertris vaikus
Ich habe keine KinderAš neturiu vaikų
Hast du Enkelkinder?Ar turite anūkų?

Tėvai ir seneliai

Wo leben deine Eltern?Kur gyvena tavo tėvai?
Was machen deine Eltern?Ką veikia tavo tėvai?
Was macht dein Vater?Ką veikia tavo tėtis?
Was macht deine Mutter?Ką veikia tavo mama?
Leben deine Großeltern noch?Ar tavo seneliai vis dar gyvi?
Wo leben sie?Kur jie gyvena?

Santykiai

Hast du einen Freund?Ar turi vaikiną?
Hast du eine Freundin?Ar turi merginą?
Bist du verheiratet?Ar tu vedęs?, Ar tu ištekėjusi?
Bist du Single?Ar esi vienišas?, Ar esi vieniša?
Bist du mit jemandem zusammen?Ar susitikinėji su kuo nors?
Ich bin …Aš …
Singlevienišas/vieniša
verlobtsusižadėjęs/susižadėjusi
verheiratetsusituokęs/susituokusi
geschiedenišsiskyręs/išsiskyrusi
Witwernašlys
Witwenašlė
Ich lebe getrenntAš išsiskyręs/išsiskyrusi
Ich bin mit jemandem zusammenAš susitikinėju su patinkančiu žmogumi

Naminiai gyvūnėliai

Hast du Haustiere?Ar turi naminių gyvūnėlių?
Ich habe…Aš turiu …
einen Hund und zwei Katzenšunį ir dvi kates
einen Labradorlabradorą

Klausiant vardų ir amžiaus

Was ist sein Name?Kuo jis vardu?
Sein Name ist …Jo vardas yra …
Tobias
Was ist ihr Name?Kuo ji vardu?
Ihr Name ist …Jos vardas yra …
Franziska
Was sind ihre Namen?Kuo jie vardu?
Ihre Namen sind …Jų vardai yra …
Karl und Emma
Wie alt ist er?Kiek jam metų?
Er ist …Jam …
zwölfdvylika
Wie alt ist sie?Kiek jai metu?
Sie ist …Jai …
fünfzehnpenkiolika
Wie alt sind sie?Kiek jiems metų?
Sie sind …Jiems …
sech und achtšešeri ir aštuoneri
sound

Visos vokiečių kalbos frazės šiame tinklalapyje turi įgarsinimą — tiesiog paspauskite ant bet kurios frazės.

Palaikykite mūsų darbą

Padėkite mums tobulinti šią svetainę tapdami Patreon rėmėjais. Privalumai apima visų skelbimų pašalinimą iš svetainės ir prieigą prie „Speak Languages Discord“ kanalo.

Tapk rėmėju