Šeima

Čia yra kai kurie angliški žodžiai, susiję su šeima, tokie kaip šeimos narių pavadinimai, žodžiai šeimyninės padėties aprašymui bei kai kurie žodžiai, susiję su vestuvėmis.

Šeimos nariai

father (neformaliai vadinama(s) dad) tėvas
mother (neformaliai vadinama(s) mum) motina
son sūnus
daughter duktė
parent tėvas, motina
child (daugiskaita: children) vaikas
husband vyras, sutuoktinis
wife žmona, sutuoktinė
brother brolis
sister sesuo
uncle dėdė
aunt teta
nephew sūnėnas
niece dukterėčia
cousin pusbrolis, pusseserė
grandmother (neformaliai vainama(s) granny arba grandma) senelė, močiutė
grandfather (neformaliai vainama(s) granddad arba grandpa) senelis
grandparents seneliai
grandson anūkas
granddaughter anūkė
grandchild (daugiskaita: grandchildren) vaikaitis
boyfriend vaikinas (mylimasis)
girlfriend mergina (mylimoji)
partner partneris
fiancé sužadėtinis
fiancée sužadėtinė
godfather krikštatėvis
godmother krikštamotė
godson krikšto sūnus
goddaughter krikšto dukra
stepfather įtėvis
stepmother įmotė
stepson įsūnis
stepdaughter įdukra
stepbrother įbrolis
stepsister įseserė
half-sister netikra sesuo
half-brother netikras brolis

Žmonos/vyro pusės giminės

mother-in-law uošvė
father-in-law uošvis
son-in-law žentas, dukters vyras
daughter-in-law marti, sūnaus žmona
sister-in-law brolienė, svainė
brother-in-law svainis, dieveris

Kiti žodžiai, susiję su šeima

relation arba relative giminaitis
twin dvynys, dvynė
to be born gimti
to die mirti
to get married susituokti, vesti, ištekėti
to get divorced išsiskirti
to adopt įsivaikinti
adoption įsivaikinimas
adopted įvaikintas
only child vienintelis vaikas
single parent vienišas tėvas, vieniša motina
single mother vieniša motina
infant kūdikis
baby kūdikis
toddler pradedantis vaikščioti kūdikis

Šeimyninė padėtis

single nevedęs, netekėjusi
engaged susižiedavęs, susižiedavusi
married vedęs, ištekėjusi
separated gyvenantis atskirai
divorced išsiskyręs, išsiskyrusi
widow našlė
widower našlys

Vestuvės

marriage santuoka
wedding vestuvės
bride nuotaka
bridegroom jaunikis
best man vyriausiasis pabrolys
bridesmaid pamergė
wedding day vestuvių diena
wedding ring vestuvinis žiedas
wedding cake vestuvių tortas
wedding dress vestuvinė suknelė
honeymoon medaus mėnuo
anniversary arba wedding anniversary metinės arba vestuvių metinės
sound

Šio tinklapio anglų kalbos žodynas turi įgarsinimą — tiesiog paspauskite ant bet kurio žodžio.

Mobilioji programėlė

Mūsų apdovanojimus pelniusi angliškų frazių gido programėlė Android įrenginiams savyje talpina daugiau nei 6000 naudingų frazių ir žodžių su įgarsinimu.

Get it on Google Play