Dažnai vartojami būdvardžiai

Čia yra keletas dažnai naudojamų būdvardžių angliškai, kurie padės jums nupasakoti žmones, vietas ir daktus.

Fizinės savybės

big didelis
small arba little mažas
fast greitas
slow lėtas
good geras
bad blogas
expensive brangus
cheap pigus
thick stambus
thin lieknas
narrow siauras
wide platus
broad platus
loud garsus
quiet tylus
intelligent protingas
stupid kvailas
wet drėgnas
dry sausas
heavy sunkus
light lengvas
hard kietas
soft minkštas
shallow seklus
deep gilus
easy lengvas
difficult sudėtingas
weak silpnas
strong stiprus
rich turtingas
poor vargšas
young jaunas
old senas
long ilgas
short trumpas
high aukštas
low žemas
generous kilnus
mean nemalonus
true teisingas
false klaidingas
beautiful gražus
ugly bjaurus
new naujas
old senas
happy laimingas
sad liūdnas

Kitos savybės

safe saugus
dangerous pavojingas
early ankstus
late vėlus
light šviesus
dark tamsus
open atviras
closed arba shut uždaras
tight aptemptas
loose laisvas
full pilnas
empty tuščias
many daug
few mažai
alive gyvas
dead miręs
hot karštas
cold šaltas
interesting įdomus
boring nuobodus
lucky laimingas
unlucky nelaimingas
important svarbus
unimportant nesvarbus
right teisingas
wrong neteisingas
far tolimas
near artimas
clean švarus
dirty purvinas
nice mielas
nasty šlykštus, nepadorus
pleasant malonus
unpleasant nemalonus
excellent nuostabus
terrible baisus
fair sąžiningas
unfair nesąžiningas
normal normalus
abnormal nenormalus
sound

Šio tinklapio anglų kalbos žodynas turi įgarsinimą — tiesiog paspauskite ant bet kurio žodžio.

Mobilioji programėlė

Mūsų apdovanojimus pelniusi angliškų frazių gido programėlė Android įrenginiams savyje talpina daugiau nei 6000 naudingų frazių ir žodžių su įgarsinimu.

Get it on Google Play

Palaikykite mūsų darbą

Padėkite mums tobulinti šią svetainę tapdami Patreon rėmėjais. Privalumai apima visų skelbimų pašalinimą iš svetainės ir prieigą prie „Speak Languages Discord“ kanalo.

Tapk rėmėju