Skaičiai

Išmokite, kaip sakyti skaičius estiškai.

Kiekiniai skaičiai

nullnulis
üksvienas
kaksdu
kolmtrys
neliketuri
viispenki
kuusšeši
seitseseptyni
kaheksaaštuoni
üheksadevyni
kümmedešimt
üksteistvienuolika
kaksteistdvylika
kolmteisttrylika
neliteistketuriolika
viisteistpenkiolika
kuusteistšešiolika
seitseteistseptyniolika
kaheksateistaštuoniolika
üheksateistdevyniolika
kakskümmenddvidešimt
kakskümmend üksdvidešimt vienas
kakskümmend kaksdvidešimt du
kakskümmend kolmdvidešimt trys
kakskümmend nelidvidešimt keturi
kakskümmend viisdvidešimt penki
kakskümmend kuusdvidešimt šeši
kakskümmend seitsedvidešimt septyni
kakskümmend kaheksadvidešimt aštuoni
kakskümmend üheksadvidešimt devyni
kolmkümmendtrisdešimt
kolmkümmend ükstrisdešimt vienas
kolmkümmend kakstrisdešimt du
kolmkümmend kolmtrisdešimt trys
kolmkümmend nelitrisdešimt keturi
kolmkümmend viistrisdešimt penki
kolmkümmend kuustrisdešimt šeši
kolmkümmend seitsetrisdešimt septyni
kolmkümmend kaheksatrisdešimt aštuoni
kolmkümmend üheksatrisdešimt devyni
nelikümmendketuriasdešimt
nelikümmend üksketuriasdešimt vienas
nelikümmend kaksketuriasdešimt du
nelikümmend kolmketuriasdešimt trys
viiskümmendpenkiasdešimt
kuuskümmendšešiasdešimt
seitsekümmendseptyniasdešimt
kaheksakümmendaštuoniasdešimt
üheksakümmenddevyniasdešimt
sadašimtas
sada üksšimtas vienas
kakssadadu šimtai
kolmsadatrys šimtai
tuhatvienas tūkstantis, tūkstantis
kaks tuhatdu tūkstančiai
kolm tuhattrys tūkstančiai
miljonvienas milijonas, milijonas
miljardvienas milijardas, milijardas

Kartojimas

üks kordvieną kartą
kaks kordadu kartus
kolm kordatris kartus
neli kordaketuris kartus
viis kordapenkis kartus

Kelintiniai skaičiai

esimenepirmas
teineantras
kolmastrečias
neljasketvirtas
viiespenktas
kuuesšeštas
seitsmesseptintas
kaheksasaštuntas
üheksasdevintas
kümnesdešimtas
üheteistkümnesvienuoliktas
kaheteistkümnesdvyliktas
kolmeteistkümnestryliktas
neljateistkümnesketurioliktas
viieteistkümnespenkioliktas
kuueteistkümnesšešioliktas
seitsmeteistkümnesseptynioliktas
kaheksateistkümnesaštuonioliktas
üheksateistkümnesdevynioliktas
kahekümnesdvidešimtas
kahekümne esimenedvidešimt pirmas
kahekümne teinedvidešimt antras
kahekümne kolmasdvidešimt trečias
kolmekümnestrisdešimtas
neljakümnesketuriasdešimtas
viiekümnespenkiasdešimtas
kuuekümnesšešiasdešimtas
seitsmekümnesseptyniasdešimtas
kaheksakümnesaštuoniasdešimtas
üheksakümnesdevyniasdešimtas
sajasšimtasis

Kiti naudingi žodžiai

umbes arba ligikauduapie
üle arba rohkem kuidaugiau nei
alla arba vähem kuimažiau nei

Pavydžiai

3636
5454
8989
106106
123123
678678
32943 294
97559 755
2 608 4112 608 411
0,50,5
4,934,93
87,0487,04
sound

Šio tinklalapio estų kalbos žodynas turi įgarsinimą — tiesiog paspauskite ant bet kurio žodžio.

Palaikykite mūsų darbą

Padėkite mums tobulinti šią svetainę tapdami Patreon rėmėjais. Privalumai apima visų skelbimų pašalinimą iš svetainės ir prieigą prie „Speak Languages Discord“ kanalo.

Tapk rėmėju