Keliavimas autobusu ir traukiniu

Kai kurios iš šių frazių bus būtinos, jei keliausite autobusu ar traukiniu. Čia taip pat yra įtraukti ir ženklai, kuriuos galite pamatyti stotyse.

Autobusų ar geležinkelio stotyje

where's the ticket office? kur yra bilietų kasa?
where are the ticket machines? kur yra bilietų pirkimo automatai?
what time's the next bus to …? kokiu laiku išvažiuoja kitas autobusas į …?
Camden Camden
what time's the next train to …? kokiu laiku išvažiuoja kitas traukinys į …?
Leeds Leeds
can I buy a ticket on the bus? ar galiu nusipirkti bilietą autobuse?
can I buy a ticket on the train? ar galiu nusipirkti bilietą traukinyje?
how much is a … to London? kiek kainuoja … į Londoną?
single vienkartinis bilietas
return bilietas į abi puses
first class single pirmos klasės vienkartinis bilietas
first class return pirmos klasės bilietas į abi puses
I'd like a … to Bristol aš norėčiau nusipirkti … į Bristolį
single vienkartinį bilietą
return bilietą į abi puses
child single vienkartinį bilietą vaikui
child return vienkartinį bilietą vaikui į abi puses
senior citizens' single vienkartinį bilietą senjorams
senior citizens' return bilietą į abi puses senjorams
first class single pirmos klasės vienkartinį bilietą
first class return pirmos klasės bilietą į abi puses
are there any reductions for off-peak travel? ar yra kokių nuolaidų keliaujant ne piko metu?
when would you like to travel? kada Jūs norite keliauti?
when will you be coming back? kada Jūs norite sugrįžti?
I'd like a return to …, coming back on Sunday aš norėčiau sugrįžti į … sekmadienį
Newcastle Newcastle
which platform do I need for …? iš kurios platformos išvykstama į … ?
Manchester Mančesterį
is this the right platform for …? ar iš šitos platformos išvykstama į …?
Cardiff Kardifą
where do I change for …? kur man reikia persėsti į …?
Exeter Exeterį
you'll need to change at … Jums reikia persėsti …
Reading Redinge
can I have a timetable, please? ar galėčiau gauti tvarkaraštį?
how often do the buses run to …? kaip dažnai važiuoja autobusai į …?
Bournemouth Bournemouthą
how often do the trains run to …? kaip dažnai važiuoja traukiniai į …?
Coventry Coventry
I'd like to renew my season ticket, please aš norėčiau atnaujinti savo sezoninį bilietą
the next train to arrive at Platform 2 is the 16.35 to Doncaster kitas traukinys atvykstantis į 2 platformą yra 16.35 val. traukinys į Donkasterį
Platform 11 for the 10.22 to Guildford traukinys į Gildfordą išvyksta 10.22 val. nuo 11 platformos
the next train to depart from Platform 5 will be the 18.03 service to Penzance kitas traukinys, išvykstantis iš 5 platformos, yra 18.03 val. traukinys į Penzancą
the train's running late traukinys vėluoja
the train's been cancelled traukinys atšauktas

Autobuse ar traukinyje

does this bus stop at …? ar šis autobusas sustoja …?
Trafalgar Square Trafalgaro aikštėjė
does this train stop at …? ar šis traukinys sustoja …?
Leicester Leičesteryje
could I put this in the hold, please? ar galėčiau pasidėti tai į bagažą?
could you tell me when we get to …? ar galėsite man pasakyti, kai pasieksime …?
the university universitetą
could you please stop at …? ar galėsite sustoti …?
the airport oro uoste
is this seat free? ar ši vieta laisva?
is this seat taken? ar ši vieta užimta?
do you mind if I sit here? ar neprieštaraujate, jei čia atsisėsiu?
tickets, please prašau parodyti bilietus
all tickets and railcards, please prašau parodyti bilietus ir pažymėjimus
could I see your ticket, please? ar galėtumėte parodyti savo bilietą?
I've lost my ticket aš pamečiau savo bilietą
what time do we arrive in …? kelintą valandą mes atvyksime į …?
Sheffield Šefildą
what's this stop? kokia čia stotelė?
what's the next stop? kokia yra kita stotelė?
this is my stop tai mano stotelė
I'm getting off here aš čia išlipsiu
is there a buffet car on the train? ar traukinyje yra vagonas-restoranas?
do you mind if I open the window? ar Jūs neprieštarausite, jei atidarysiu langą?
we are now approaching London Kings Cross mes artėjame prie Londono Kings Kroso geležinkelio stotį
this train terminates here traukinio maršrutas baigiasi čia
all change, please prašome visų persėsti
please take all your luggage and personal belongings with you prašome pasiimti bagažą ir visus asmeninius daiktus su savimi

Metro (Londono metro)

could you tell me where the nearest Tube station is? ar galėtumėte pasakyti, kur yra artimiausia metro stotis?
where's there a map of the Underground? kur rasti metro žemėlapį?
over there štai čia
which line do I need for Camden Town? kurios metro linijos man reikia važiuoti iki Camden Towno?
how many stops is it to …? kiek stotelių reikia važiuoti iki …?
Westminster Vestminsterio
I'd like a Day Travelcard, please aš norėčiau kelionės bilieto visai dienai
which zones? kurioms zonoms?
zones 1-2 pirmai ir antrai zonoms
I'd like an Oyster card, please aš norėčiau „Oyster“ kortelės (išankstinio apmokėjimo Londono viešojo transporto kortelė)
I'd like to put £10 on it aš norėčiau papildyti ją10 svarų

Jūs galite pamatyti

Tickets Bilietai
Platform Platforma
Waiting room Laukimo salė
Left luggage Bagažo saugykla
Lost property Pamesti daiktai
Underground Metro
Bus stop Autobuso stotelė
Request stop Stotelė pagal pageidavimą
On time Atvykta laiku
Expected Tikimasi
Delayed Atidėta
Cancelled Atšaukta
Calling at ... Kviečiama ...
Seat Vieta
Car Vagonas
Priority seat Pirmenybinė vieta (vieta, kuri turėtų būti pasiūlyta tiems, kam stovėti yra sunkiau, pavyzdžiui, nėščioms moterims, senyviems žmonėms ar žmonėms su negalia)
To trains Traukiniai
Trains to London Traukiniai į Londoną
Way out Išėjimas
Mind the gap Atkreipkite dėmesį į tarpą (tarp platformos irtraukinio)
Northbound platform Platforma traukiniams šiaurine kryptimi
Eastbound platform Platforma traukiniams rytine kryptimi
Southbound platform Platforma traukiniams pietine kryptimi
Westbound platform Platforma traukiniams vakarine kryptimi
sound

Visos anglų kalbos frazės šiame tinklalapyje turi įgarsinimą — tiesiog paspauskite ant bet kurios frazės.

Mobilioji programėlė

Mūsų apdovanojimą pelniusi angliškų frazių gido programėlė „Android“ įrenginiams talpina daugiau nei 6000 naudingų frazių ir žodžių su įgarsinimu.

Get it on Google Play